Υπηρεσίες INSPIRE

Αρχική PDF Εκτύπωση


ΝΕΟ!

 

[06/09/13] Ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο 49831/713/6-9-13 του ΥΠΕΚΑ από εδώ.

 

 


Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του ΟΚΧΕ που αποτελεί το επίσημο σημείο ενημέρωσης και επικοινωνίας για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) Ν. 3882/2010 ΦΕΚ 166Α και την Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE).

 

Ο Ν. 3882/2010 καλείται  να αντιμετωπίσει δύο επείγουσες ανάγκες της χώρας :

α) Τη θέσπιση εναρμονισμένων πρακτικών και κανόνων για την συλλογή, παραγωγή, προμήθεια, διαχείριση, κοινοχρησία και διάθεση γεωχωρικών δεδομένων και

β) την απαίτηση συμμόρφωσης με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE)  που ορίζει ένα πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας ώστε να καθίσταται εφικτός ο αυτοματοποιημένος διαμοιρασμός γεωχωρικών δεδομένων που αφορούν στο περιβάλλον (πχ ζώνες NATURA 2000) σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Ο νόμος προβλέπει την σύσταση μιας νέας διοικητικής δομής και διάρθρωσης για την διαχείριση της Γεωπληροφορίας της χώρας. Ειδικότερα :

α) συστήνεται η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ) ως ανώτατο πολιτικό όργανο στο οποίο ανατίθεται εκτός των άλλων και ο σχεδιασμός της Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας.

β) ορίζεται ο  ΟΚΧΕ ως ο εκτελεστικός και λειτουργικός φορέας για την ανάπτυξη και λειτουργία της ΕΥΓΕΠ

γ) προβλέπεται η συγκρότηση διαρκών συντονιστικών επιτροπών που ονομάζονται Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ) σε κάθε Υπουργείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια και Δήμο.

 

Αυτή η σελίδα αποσκοπεί να αποτελέσει υπηρεσία μιας στάσης, τόσο για τους παραγωγούς γεωπληροφορίας, όσο και τους χρήστες, ευελπιστώντας να λειτουργήσει ως εργαλείο για την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου και την μέγιστη αξιοποίηση της διαθέσιμης και παραγόμενης γεωπληροφορίας .

 

Εδώ μπορείτε να αποκτήσετε ή και να ανανεώσετε στοιχεία επικοινωνίας για τα ΚΟΣΕ, να παρακολουθήσετε την εφαρμογή του προγράμματος και των δράσεων υλοποίησης του νόμου, καθώς και των νέων εθνικών και ευρωπαϊκών εξελίξεων και καλών πρακτικών.

 

Επίσης μπορείτε να αναζητήσετε γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες των Δημοσίων Αρχών στον Εθνικό Κατάλογο Γεωχωρικών Πόρων της Δημόσιας Διοικησης, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις διάθεσης και χρήσης τους. 

Ο ΟΚΧΕ σας παρέχει ελεύθερα εργαλεία καταγραφής των γεωχωρικών σας δεδομένων αλλά και εργαλεία δημιουργίας μεταδεδομένων.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην δημιουργία της ΕΥΓΕΠ, και να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Είμαστε πάντα ανοικτοί σε προτάσεις για βελτίωση,

Προϋπόθεση για την επιτυχία της ΕΥΓΕΠ είναι η συνεργασία όλων μας.

 

 

 

                                                                                                            Ο Πρόεδρος του ΟΚΧΕ

                                                                                                              Γιώργος Μουτεβελής

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2013 12:57