Υπηρεσίες INSPIRE

Κατάλογος 2011 PDF Εκτύπωση

 

Εθνικός Κατάλογος γεωχωρικών πόρων της Δημόσιας Διοίκησης 2011 (έτος αναφοράς 2010)


 

Εθνικός Κατάλογος 2011 ανά θέμα

 

Εθνικός Κατάλογος 2011 ανά υπουργείο 

 


Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον Εθνικό Κατάλογο γεωχωρικών πόρων της Δημόσιας Διοίκησης όπως προέκυψε μετά την καταγραφή που διεξήχθη από τον ΟΚΧΕ την άνοιξη του 2011. Με την πολύτιμη συμμετοχή των ΚΟΣΕ των Υπουργείων, κατεγράφησαν πάνω από 1600 σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και περισσότερες από 60 γεωχωρικές υπηρεσίες. Για αυτά τα σύνολα είναι διαθέσιμα τα μεταδεδομένα τους κατά τα πρότυπα της Οδηγίας INSPIRE, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους όρους και περιορισμούς πρόσβασης, σε αυτά τα δεδομένα.


Ο Εθνικός Κατάλογος είναι διαθέσιμος σε δύο εκδόσεις, στην πρώτη τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων είναι ταξινομημένα ανά θεματική κατηγορία των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ & ΙΙΙ της Οδηγίας και του Ν. 3882 και στη δεύτερη τα σύνολα είναι ομαδοποιημένα ανά Υπουργείο.

 


Ετήσια παρακολούθηση της υλοποίησης της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ του έτους 2011 για το έτος αναφοράς 2010.


Ο Εθνικός Κατάλογος γεωχωρικών πόρων που συντάχθηκε το 2011 περιέχει και όλη την απαραίτητη πληροφορία για την ετήσια παρακολούθηση εφαρμογής της Οδηγίας INSPIRE.

Από τα περίπου 1600 σύνολα δεδομένων του Εθνικού Καταλόγου επιλέχθηκαν 751 τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας και υπολογίστηκαν οι δείκτες που προβλέπονται στην απόφαση της Επιτροπής με αριθμό 2007/442/ΕΚ.

 

 

Εδώ, μπορείτε να κατεβάσετε τον Κατάλογο των γεωχωρικών πόρων της χώρας, για το έτος 2010, όπως αυτός κατατέθηκε στην ΕΕ, σε εφαρμογή της απόφασης της Επιτροπής με αριθμό 2007/442/ΕΚ του 2010.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 11 Ιούνιος 2012 10:45