Υπηρεσίες INSPIRE

Δεδομένα - Υπηρεσίες PDF Εκτύπωση


Αυτή η ενότητα αποσκοπεί να γίνει υπηρεσία μιας στάσης για κάθε πολίτη, φορέα του δημοσίου, παραγωγό ή χρήστη γεωπληροφορίας, προσφέροντας τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • Την αναζήτηση, μέσω του Εθνικού Καταλόγου των διαθέσιμων δεδομένων του δημοσίου.
  • Την βήμα προς βήμα ενημέρωση για τους νέους όρους και προϋποθέσεις για την προμήθεια και παραγωγή δεδομένων, καθώς και την πληροφόρηση σχετικά με ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αδειών χρήσης.
  • Την αναζήτηση, μέσω ειδικού καταλόγου στοιχείων παλαιών προγραμμάτων του Γ' ΚΠΣ, των οποίων τα δεδομένα πιθανών δεν έχουν καταχωρηθεί στον Εθνικό Κατάλογο ακόμα ενώ μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης και διαμοιρασμού τους.
  • Την δημιουργία μεταδεδομένων κάνοντας χρήση του ελεύθερα διαθέσιμου από τον ΟΚΧΕ Metadata Editor
  • Την παροχή ελεύθερων και δωρεάν υπηρεσιών Web Map Service για την ανάρτηση και τον ελεύθερο διαμοιρασμό των δεδομένων του δημοσίου αλλά και ΜΚΟ.

 

Δείτε επίσης...

 

Κατάλογοι Δεδομένων & Υπηρεσιών        

Νέοι Όροι και Προϋποθέσεις για την προμήθεια και παραγωγή δεδομένων   

Έργα GIS Γ΄ ΚΠΣ      

Μεταδεδομένα

Θέλω να διαθέσω τα δεδομένα μου!

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2012 13:55