Υπηρεσίες INSPIRE

Εκπροσώπηση της Ελλάδας στη 2η συνάντηση της Επιτροπής Διαχείρισης της Γεωχωρικής Πληροφορίας των Ηνωμένων Εθνών PDF Εκτύπωση


Στις 13-15 Αυγούστου 2012, πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη η 2η συνάντηση της Επιτροπής Διαχείρισης της Γεωχωρικής Πληροφορίας των Ηνωμένων Εθνών -United Nations Global Geospatial Information Committee. Στη συνάντηση, εκπροσωπήθηκε για πρώτη φορά η χώρα, με τη συμμετοχή δύο στελεχών της Διεύθυνσης Γεωπληροφορικής του ΟΚΧΕ, της Έλενας Γρηγορίου, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και της Μίνας Πελέκη, Οικονομολόγου.

Η Επιτροπή συστάθηκε προκειμένου να αποτελέσει τον επίσημο συμβουλευτικό μηχανισμό των Ηνωμένων Εθνών σε θέματα που άπτονται του χώρου, της τοποθεσίας και της γεωγραφίας. Διαδραματίζει έναν ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της παγκόσμιας γεωχωρικής πληροφορίας. Συνιστά το μοναδικό συντονιστικό όργανο που καλείται στο πλαίσιο του ρόλου του να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη και όλοι οι πολίτες θα μπορούν να επωφελούνται από τα θετικά παράγωγα της γεωχωρικής πληροφορίας. H Επιτροπή καλείται επίσης να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του κόσμου και των κρατών σχετικά με τα οφέλη της γεωχωρικής πληροφορίας, καθώς και στην προώθηση καλών πρακτικών διαχείρισής της.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι μελλοντικές τάσεις στη διαχείριση της γεωχωρικής πληροφορίας, ενώ τέθηκαν κι οι βάσεις για την κατάστρωση των κατευθυντήριων γραμμών ανάπτυξης της στρατηγικής διαχείρισης της γεωχωρικής πληροφορίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η επιτροπή συζήτησε τις κύριες τάσεις και προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στα επόμενα χρόνια, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη από την παροχή αξιόπιστων και ακριβείας γεωχωρικών δεδομένων και πληροφοριών, θα παρέχονται από όλα τα κράτη. Ιδιαίτερη βάση δόθηκε στην ανάγκη παροχής υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, γεωχωρικής πληροφορίας, η οποία θα μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κρατών, και στην ανάπτυξη μίας παγκόσμιας βάσης γεωχωρικής πληροφορίας. Υπογραμμίστηκε ακόμα, η σημασία της γεωχωρικής πληροφορίας για την υποστήριξη της ανάπτυξης των εθνών και η θεμελιώδης σημασία της γεωχωρικής πληροφορίας στο πλαίσιο της διαχείρισης της γης και των επίγειων πόρων.

Περισσότερες πληροφορίες για την Επιτροπή Διαχείρισης Πληροφορίας των Ηνωμένων Εθνών αλλά και για τα θέματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο αυτής είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://ggim.un.org

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2012 12:32