Υπηρεσίες INSPIRE

Κατάλογος 2013 PDF Εκτύπωση

Εθνικός Κατάλογος γεωχωρικών πόρων της Δημόσιας Διοίκησης 2013 (έτος αναφοράς 2012)


Εθνικός κατάλογος 2013 ανά υπουργείο


Στον παραπάνω σύνδεσμο, μπορείτε να κατεβάσετε τον Εθνικό Κατάλογο γεωχωρικών πόρων της Δημόσιας Διοίκησης όπως προέκυψε μετά την καταγραφή που διεξήχθη από τον ΟΚΧΕ την άνοιξη του 2013. 

 

 


 


Ο Εθνικός Κατάλογος γεωχωρικών πόρων που συντάχθηκε το 2013 περιέχει και όλη την απαραίτητη πληροφορία για την ετήσια παρακολούθηση εφαρμογής της Οδηγίας INSPIRE.

 

Εδώ, μπορείτε να κατεβάσετε τον Κατάλογο των γεωχωρικών πόρων της χώρας, για το έτος 2013, όπως αυτός κατατέθηκε στην ΕΕ, σε εφαρμογή της απόφασης της Επιτροπής με αριθμό 2007/442/ΕΚ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 09 Ιούλιος 2013 12:05