Υπηρεσίες INSPIRE

Οδηγίες και εργαλεία για μέλη ΚΟΣΕ PDF Εκτύπωση

 

Μέσω αυτής της σελίδας ο ΟΚΧΕ θα σας παρέχει οδηγίες αλλά και βοηθητικό υλικό για την σύσταση, συντονισμό και λειτουργία των ΚΟΣΕ.


 


 

Για όλα τα ΚΟΣΕ

 

Οι ενέργειες των ΚΟΣΕ, για το 2013 περιλαμβάνουν:


1. Λήψη του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (*), από εδώ (ΝΕΟ!) 

 

2. Λήψη ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ σε μορφή .doc (ΝΕΟ!)

 

3. Λήψη ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ σε μορφή .doc ή συμπλήρωση σε ηλεκτρονική φόρμα (ΝΕΟ!)

 

4. Λήψη Φόρμας Καταγραφής Στοιχείων ΚΟΣΕ Δημοσιών Αρχών, πατήστε εδώ. (ΝΕΟ!)

 

(*) Τα ΚΟΣΕ που συμπληρώνουν τον Κατάλογο Γεωχωρικών Δεδομένων και Υπηρεσιών για πρώτη φορά, μπορούν να κάνουν λήψη της έκδοσης 2.4.0 από εδώ.

 

- Εδώ, μπορείτε να κατεβάσετε το λογότυπο των ΚΟΣΕ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους δικτυακούς τόπους για τα ΚΟΣΕ.


 


 

Για τα ΚΟΣΕ των ΥπουργείωνΚατάλογος 2013 (Φεβρουάριος 2013). Επιστολή ΟΚΧΕ: 878/11.2.13 

Εδώ θα βρείτε τον κατάλογο 2012 του υπουργείου σας προκειμένου να κάνετε την επικαιροποίηση των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών για το 2013.

 

Ανασυγκρότηση των ΚΟΣΕ (Ιανουάριος 2013). Επιστολή ΟΚΧΕ: 620/30.1.13

Μπορείτε να κατεβάσετε το Σχέδιο Ετήσιας Αναφοράς ΚΟΣΕ Υπουργείων, σε μορφή .doc (για χρήστες MS Word)και σε μορφή .odt (για χρήστες OpenOffice).


 


 

Για τα ΚΟΣΕ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών, Δήμων.


Επικαιροποίηση καταλόγου γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών 2013 (έτος αναφοράς 2012). Επιστολή ΟΚΧΕ 1301/28.2.13 (ΝΕΟ!)


  • Για να δείτε τη λίστα με τους ΟΤΑ στους οποίους εκκρεμεί η σύσταση τον ΚΟΣΕ πατήστε εδώ.
  • Για να δείτε τους χάρτες με την πρόοδο σύστασης των ΚΟΣΕ,

για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, πατήστε εδώ

για τις Περιφέρειες, πατήστε εδώ

για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πατήστε εδώ.


  • Σχέδιο απόφασης Δημάρχου για σύσταση ΚΟΣΕ,  πατήστε εδώ
  • Μάθετε για τα ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης  για την εφαρμογή του νόμου 3882/2010, πατήστε εδώ

 


 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο και την σύσταση των ΚΟΣΕ μπορείτε να απευθυνθείτε στις ακόλουθες εγκυκλίους

 

Επιστολή ΟΚΧΕ (620/30-1-13) , πατήστε εδώ 

Υποστήριξη των Υπουργείων για την υποχρεωτική εφαρμογή του Ν. 3882/2010 και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) μέσω των επιτροπών Κομβικών Σημείων Επαφής


Έπιστολή ΟΚΧΕ (7803/3-9-12), πατήστε εδώ

Κατάλογος Γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Εγκύκλιος ΟΚΧΕ (3049/11-4-12), πατήστε εδώ

Ενημέρωση σχετικά με τις υποχρεώσεις των Δημοσίων Αρχών και των ΚΟΣΕ για την εφαρμογή του νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166Α) και την υλοποίηση της ΕΥΓΕΠ


Εγκύκλιος ΟΚΧΕ (2118/8-3-12), πατήστε εδώ

Άμεσες ενέργειες για την αποστολή καταλόγων από τα ΚΟΣΕ της κεντρικής διοίκησης στον ΟΚΧΕ και συμπληρωματικές πληροφορίες για τη λειτουργία και τις προβλεπόμενες δράσεις τους, 


Εγκύκλιος ΟΚΧΕ (1538/15-2-2012), πατήστε εδώ

Παράταση έως τις 15-3-12 της αποστολής Καταλόγων από ΚΟΣΕ των ΟΤΑ στον ΟΚΧΕ και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ΚΟΣΕ.

 

Εγκύκλιος ΟΚΧΕ (5489/10-11-2011), πατήστε εδώ

Πληροφορίες για τις νέες υποχρεώσεις κάθε δημόσιας υπηρεσίας - αρχής στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στο πλαίσιο του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166Α).


Εγκύκλιος ΟΚΧΕ (2678/764/20-06-2011),  πατήστε εδώ

Επικαιροποιημένες πληροφορίες για τη σύσταση και λειτουργία των ΚΟΣΕ στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο πλαίσιο του Ν.3882/2010 (ΦΕΚ 166Α).

 

Εγκύκλιος ΟΚΧΕ (864/252/28-02-2011), πατήστε εδώ 

Διευκρινιστικές πληροφορίες για τη σύσταση και λειτουργία των ΚΟΣΕ στους Δήμους, τις Περιφέρεις και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο πλαίσιο του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166Α).

  

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ 19 (7325/15-02-2011), πατήστε εδώ

Γνωστοποίηση της ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ. 53136/03.12.2010 για τον καθορισμό των χρονικών προθεσμιών για τη σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας – Ενημέρωση για το πλαίσιο και το περιεχόμενο της λειτουργίας των ΚΟΣΕ.

 


Σε περίπτωση που προκύπτουν ερωτήματα που δεν καλύπτονται από το υλικό επικοινωνήστε με την Δ/vση Γεωπληροφoρικής μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης support[at]okxe.gr .

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Μάρτιος 2013 10:39