Υπηρεσίες INSPIRE

Μεταδεδομένα PDF Εκτύπωση

 

Τι είναι μεταδεδομένα;

Τα μεταδεδομένα είναι δεδομένα για τα δεδομένα!

Τα μεταδεδομένα είναι πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν σύνολα και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων και καθιστούν δυνατή την εξεύρεση, την καταγραφή και τη χρήση τους. Για παράδειγμα τα μεταδεδομένα για ένα γεωχωρικό σύνολο μας δίνουν πληροφορίες για το πότε δημιουργήθηκε, ποιος είναι ο δημιουργός του, ποιες προδιαγραφές πιθανόν ακολουθήθηκαν για τη δημιουργία του και άλλες πληροφορίες.

Η εφαρμογή της οδηγίας INSPIRE, και του Ν. 3882/2010 καθιστά την δημιουργία και διαμοιρασμό των μεταδεδομένων για όλα τα γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες υποχρεωτικό.

Υπάρχουν κανονισμοί για τα μεταδεδομένα καθώς και τεχνικές προδιαγραφές. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

 

Που μπορώ να βρω μεταδεδομένα;

Ενώ δεν υπάρχει ακόμα υπηρεσία αναζήτησης μεταδεδομένων, ο ΟΚΧΕ με ιδία μέσα και σε στενή συνεργασία με τα ΚΟΣΕ των υπουργείων, μέσω της εφαρμογής του καταλόγου που ανέπτυξε, προέβλεψε την συμπλήρωση όλων των πεδίων μεταδεδομένων INSPIRE για τα σύνολα δεδομένων του εθνικού καταλόγου.

Έτσι εάν κάποιος θέλει να βρει τα στοιχεία μεταδεδομένων για κάποιο σύνολο μπορεί να τα αναζητήσει στον κατάλογο. Εάν τώρα τα θελήσει σε xml format θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας.

 

Πως μπορώ να φτιάξω μεταδεδομένα για τα δεδομένα μου;

Για να φτιάξετε μεταδεδομένα για τα γεωχωρικά σας δεδομένα, πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2012 13:59