Υπηρεσίες INSPIRE

INSPIRE Metadata Editor PDF Εκτύπωση

 

Για την παραγωγή και ενημέρωση αρχείων μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον INSPIRE Metadata Editor που έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προσφέρεται, ως Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.

 

• Ο INSPIRE Metadata Editor προσφέρεται από την ΕΕ στη δ/νση 

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor/

 

 

Επειδή η ανάπτυξη του λογισμικού του INSPIRE Metadata Editor από την ΕΕ είναι διαρκής, έχουν παρατηρηθεί διαφόρων ειδών προβλήματα στο χειρισμό και την κωδικοποίηση Ελληνικών χαρακτήρων. Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η υπηρεσία της ΕΕ δεν είναι διαθέσιμη λόγω διαφόρων τεχνικών προβλημάτων.

Σας συστήνουμε να κάνετε έλεγχο (validation) των αρχείων μεταδεδομένων που παράγετε στην υπηρεσία του INSPIRE Metadata Editor, ώστε να είστε 100% βέβαιοι για τον ορθό χειρισμό της κωδικοποίησης των Ελληνικών χαρακτήρων. 


Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 12 Νοέμβριος 2012 10:13