Υπηρεσίες INSPIRE

Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ΚΥΑ PDF Εκτύπωση

 

Σε αυτήν την σελίδα θα βρείτε συνδέσμους για όλες τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 3882/2010, ΦΕΚ 166'Α.

 

ΚΥΑ 53136/3-12-2010 ΦΕΚ 1917/10-12-2010

Καθορισμός χρονικών προθεσμιών για τη σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δήμους, τις Περιφέρεις και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3882/2010, (ΦΕΚ 166/Α/ 22.9.2010) περί Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 03 Νοέμβριος 2011 14:56