Υπηρεσίες INSPIRE

Μεταδεδομένα PDF Εκτύπωση

 

Τι είναι μεταδεδομένα;


Τα μεταδεδομένα είναι πληροφορίες για τα δεδομένα, οι οποίες περιγράφουν σύνολα και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων και καθιστούν δυνατή την εξεύρεση, την καταγραφή και τη χρήση τους. Για παράδειγμα τα μεταδεδομένα για ένα γεωχωρικό σύνολο μας δίνουν πληροφορίες για το πότε δημιουργήθηκε, ποιος είναι ο δημιουργός του, ποιες προδιαγραφές πιθανόν ακολουθήθηκαν για τη δημιουργία του και άλλες πληροφορίες.

 

Η εφαρμογή της οδηγίας INSPIRE και του Ν. 3882/2010, καθιστούν τη δημιουργία και το διαμοιρασμό των μεταδεδομένων για όλα τα γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες, υποχρεωτικό.

 

Υπάρχουν κανονισμοί για τα μεταδεδομένα, καθώς και τεχνικές προδιαγραφές τα οποία μπορείτε να δείτε από εδώ.

 

 

Μερικές Χρήσιμες Τεχνικές λεπτομέρειες...

Αν η χρήση προτύπων είναι σημαντική για την οργάνωση και καταγραφή των μεταδεδομένων, η αποθήκευση και διαχείρισή τους είναι ακόμη σημαντικότερο να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να είναι αξιοποιήσιμα από οποιονδήποτε χρήστη και οποιοδήποτε σύστημα. Η χρήση μιας κατάλληλης γλώσσας σήμανσης της πληροφορίας, όπως η XML (eXtensible Markup Language), μας επιτρέπει να αποθηκεύουμε, να μεταφέρουμε και να μοιραζόμαστε δεδομένα ανεξάρτητα από το λογισμικό ή τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Μάλιστα, δεν χρειάζεται καν να γνωρίζουμε τους κανόνες σύνταξης ενός XML αρχείου, αφού είναι εύκολο να χρησιμοποιήσουμε εφαρμογές (XML Editors), που δημιουργούν το αρχείο για εμάς, ενώ συμπληρώνουμε πεδία σε ένα περιβάλλον φιλικό στο χρήστη.

Μια τέτοια εφαρμογή παρέχεται από το INSPIRE Geoportal στη θέση http://www.inspire-geoportal.eu/index.cfm/pageid/342. Η εφαρμογή EUOSME (EUropean Open Source Metadata Editor) δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας μεταδεδομένων και στα ελληνικά, και έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθάει τον χρήστη να δημιουργεί συντακτικά σωστά XML αρχεία μεταδεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1205/2008 και με τους σχετικούς κανόνες εφαρμογής (INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119). Στην ίδια θέση παρέχεται και ένας οδηγός χρήσης της εφαρμογής.

Μια δεύτερη εφαρμογή (INSPIRE Metadata Validator) επιτρέπει στον χρήστη να εξετάσει αν το αρχείο που έχει ήδη ή έχει δημιουργήσει, επαληθεύει το αντίστοιχο XML Schema (ISO 19139) και τους κανόνες εφαρμογής, επισημαίνοντας τα λάθος πεδία. Και αυτή η εφαρμογή παρέχεται από το INSPIRE Geoportal στη θέση http://www.inspire-geoportal.eu/index.cfm/pageid/48.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 02 Φεβρουάριος 2012 15:06