Υπηρεσίες INSPIRE

Νέα - 1η σελίδα PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
Νέα
2η σελίδα
1η σελίδα
Όλες οι Σελίδες

[21/12/2011]Έκδοση κειμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με καλές πρακτικές στο διαμοιρασμό δεδομένων και υπηρεσιών

Εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 2η έκδοση του κειμένου με τίτλο "Καλές πρακτικές στο διαμοιρασμό δεδομένων και υπηρεσιών. Περισσότερα εδώ

Επίσης, στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τις προηγούμενες εκδόσεις του κειμένου καθώς και τον σχετικό Κανονισμό http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/62


 

[25/11/2011] Ενημερωμένοι χάρτες προόδου σύστασης ΚΟΣΕ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για τις Περιφέρειες και για τους Δήμους. 

 

 

[21/11/2011]Δελτίο τύπου για τη δημοσίευση του νέου Εθνικού Καταλόγου Γεωχωρικών δεδομένων και Υπηρεσιών

Ο ΟΚΧΕ παρουσιάζει τον νέο Εθνικό Κατάλογο Γεωχωρικών Δεδομένων και Υπηρεσιών. Περισσότερα εδώ

 

 

[11/11/2011]Δελτίο τύπου για τις ενημερωτικές ημερίδες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο ΟΚΧΕ πραγματοποιεί ενημερωτικές ημερίδες που θα γίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2011. Περισσότερα εδώ

 

 

[10/11/2011]Δελτίο τύπου για τη νέα ιστοσελίδα της ΕΥΓΕΠ

Ο ΟΚΧΕ ανακοινώνει τη νέα ιστοσελίδα της ΕΥΓΕΠ. Περισσότερα εδώ


 

[4/11/2011]Εκδόθηκε η Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα "Ανάπτυξη, ενοποίηση και πιστοποίηση δημοτικών διαδικτυακών τόπων"

Εφιστούμε την προσοχή των μελών των ΚΟΣΕ, στο περιεχόμενο της εν λόγω υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ως προς τα μεταδεδομένα και την ύπαρξη γεωχωρικής πληροφορίας και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων, στους δημοτικούς ιστοχώρους. ΥΑ 40055/9-9-11, ΦΕΚ 2147/Β/26-9-11

 

 

[21/10/2011] Πρόγραμμα ημερίδων κατάρτισης για μέλη ΚΟΣΕ των Δήμων, Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Ανακοινώθηκε από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) το πρόγραμμα των ημερίδων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

Στόχος των ημερίδων είναι η ενημέρωση και κατάρτιση των μελών των ΚΟΣΕ, σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3882/2010 για τα γεωχωρικά δεδομένα, την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών και τις νέες δυνατότητες αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο.

 


Νέος κατάλογος ΟΚΧΕ για καταγραφή γεωχωρικών δεδομένων, υπηρεσιών και εφαρμογών


Κατάλογος για καταγραφή γεωχωρικών δεδομένων


Από τον παραπάνω σύνδεσμο, μπορείτε να κατεβάσετε το νέο κατάλογο (έκδοση 2.4.0 Final) για την καταγραφή των γεωχωρικών δεδομένων των δημοσίων αρχών.


Προτεινόμενες εφαρμογές για το άνοιγμα και την επεξεργασία του αρχείου είναι τα Microsoft Excel 2007 και 2010. Ο κατάλογος έχει επίσης δοκιμαστεί και φαίνεται να έχει 100% λειτουργικότητα και στο Excel 2003. Επειδή το Excel (όλες οι εκδόσεις), τυπικά, απαγορεύει την εκτέλεση των μακροεντολών για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να του υποδείξετε να επιτρέψει την εκτέλεση μακροεντολών για το συγκεκριμένο αρχείο. Αυτό είναι μια απλή διαδικασία δευτερολέπτων, η οποία, για το Microsoft Excel 2007 και 2010 φαίνεται στο video που έχει αναρτήσει ο ΟΚΧΕ στη διεύθυνση: http://www.youtube.com/watch?v=J32PABSKdAA


Επίσης στο ίδιο video φαίνεται και πώς να λύσετε τυχόν πρόβλημα που μπορεί να ανακύψει με την εμφάνιση Ελληνικών χαρακτήρων.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη ενεργοποίηση των μακροεντολών δε θα επιτρέψει τη σωστή συμπλήρωση του αρχείου εκ μέρους σας. Ενεργοποιήστε τις μακροεντολές οπωσδήποτε.


Επίσης! Να κατεβάζετε και να χρησιμοποιείτε μεταγενέστερες εκδόσεις των καταλόγων μόνο από το site του ΟΚΧΕ (www.inspire.okxe.gr)
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2013 12:54