Υπηρεσίες INSPIRE

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3882/2010 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - Τι είναι οι γεωχωρικές υπηρεσίες; PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3882/2010 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Ακούμε για «γεωχωρικά δεδομένα» για «γεωχωρική πληροφορία» και για «υποδομές γεωχωρικών πληροφοριών». Τι είναι αυτά τα πράγματα, γιατί μας αφορούν;
Ποιες οι διαφορές μεταξύ των όρων «Γεωχωρικά Δεδομένα», «Σύνολα Γεωχωρικών Δεδομένων» και «Σειρές Γεωχωρικών Δεδομένων». Τι ακριβώς εννοούμε με καθέναν από αυτούς τους όρους;
Τι είναι οι γεωχωρικές υπηρεσίες;
Τι είναι τα μεταδεδομένα;
Τι είναι ο Κατάλογος;
Τι είναι η Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας;
Τι είναι τα Εθνικά Σύνολα Αναφοράς (ΕΣΑ);
Τι είναι το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών;
Τι είναι η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας; Ποιες οι αρμοδιότητές της; Ποια είναι η ισχύς των αποφάσεών της;
Όλες οι Σελίδες

Τι είναι οι γεωχωρικές υπηρεσίες;


Οι γεωχωρικές υπηρεσίες είναι διαδικτυακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες επιτρέπουν την εκτέλεση διεργασιών στα γεωχωρικά δεδομένα ή στα μεταδεδομένα τους.

Πρόκειται ουσιαστικά για εφαρμογές που παρέχονται μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας έναν web browser (π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome κ.ά.).

Οι βασικές υπηρεσίες που συνήθως παρέχονται μέσω ενός Geoportal, είναι οι εξής:

• Υπηρεσίες Αναζήτησης γεωχωρικών δεδομένων (Discovery Services).

Πρόκειται για υπηρεσίες οι οποίες επιτρέπουν την αναζήτηση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, μέσω κατάλληλων κριτηρίων που θέτει ο χρήστης. Ένα παράδειγμα τέτοιας υπηρεσίας είναι η υπηρεσία αναζήτησης που παρέχεται από το INSPIRE Geoportal (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/discovery/discovery/)

• Υπηρεσίες Απεικόνισης γεωχωρικών δεδομένων (View Services).

Πρόκειται για υπηρεσίες οι οποίες επιτρέπουν την απεικόνιση γεωχωρικών δεδομένων σε έναν web browser. Μια τέτοια υπηρεσία παρέχεται ενσωματωμένη με την υπηρεσία αναζήτησης μέσω του INSPIRE Geoportal (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/discovery/discovery/).

• Υπηρεσίες Τηλεφόρτωσης (Download Services)

Οι υπηρεσίες αυτές, παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα να κάνει λήψη συνόλων γεωχωρικών δεδομένων στον υπολογιστή του.

• Υπηρεσίες Μετασχηματισμού (Transformation Services)

Οι υπηρεσίες αυτές εκτελούν μετασχηματισμούς στα δεδομένα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετασχηματισμών που μπορεί να εκτελεστούν. Παραδείγματα μετασχηματισμών είναι:

o Μετασχηματισμός της δομής των δεδομένων (Schema transformation)

o Μετασχηματισμός του συστήματος συντεταγμένων (Coordinate system transformation)

• Υπηρεσίες Επίκλησης άλλων γεωχωρικών υπηρεσιών (Invoke Spatial Data Services Services)

Ενώ οι παραπάνω τύποι υπηρεσιών αποτελούν τις βασικές υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται από ένα Geoportal, μπορεί να υπάρχουν και άλλες γεωχωρικές υπηρεσίες που να επεκτείνουν τη λειτουργικότητα των Εθνικών Γεωπυλών. Τέτοιες γεωχωρικές υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες γεωκωδικοποίησης με τις οποίες βρίσκουμε τις γεωγραφικές συντεταγμένες από τις διευθύνσεις, τα γεωγραφικά λεξικά, τα οποία επιτρέπουν τη σημασιολογική αναζήτηση με συνώνυμους όρους και άλλες.
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 02 Μάιος 2012 15:06