Υπηρεσίες INSPIRE

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3882/2010 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - Τι είναι τα Εθνικά Σύνολα Αναφοράς (ΕΣΑ); PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3882/2010 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Ακούμε για «γεωχωρικά δεδομένα» για «γεωχωρική πληροφορία» και για «υποδομές γεωχωρικών πληροφοριών». Τι είναι αυτά τα πράγματα, γιατί μας αφορούν;
Ποιες οι διαφορές μεταξύ των όρων «Γεωχωρικά Δεδομένα», «Σύνολα Γεωχωρικών Δεδομένων» και «Σειρές Γεωχωρικών Δεδομένων». Τι ακριβώς εννοούμε με καθέναν από αυτούς τους όρους;
Τι είναι οι γεωχωρικές υπηρεσίες;
Τι είναι τα μεταδεδομένα;
Τι είναι ο Κατάλογος;
Τι είναι η Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας;
Τι είναι τα Εθνικά Σύνολα Αναφοράς (ΕΣΑ);
Τι είναι το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών;
Τι είναι η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας; Ποιες οι αρμοδιότητές της; Ποια είναι η ισχύς των αποφάσεών της;
Όλες οι Σελίδες

Τι είναι τα Εθνικά Σύνολα Αναφοράς (ΕΣΑ);


Τα εθνικά σύνολα αναφοράς είναι τα σημαντικότερα γεωχωρικά δεδομένα για τα οποία προκύπτει συστηματική και επαναλαμβανόμενη ανάγκη χρήσης από όλες τις δημόσιες αρχές και τους πολίτες.

Τα ΕΣΑ αποτελούν τη βάση για την παραγωγή άλλων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων δημόσιων αρχών, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιογένεια και συμβατότητα μεταξύ τους, για διαφορετικούς σκοπούς χρήσης. Η διαφορά των ΕΣΑ από άλλα γεωχωρικά δεδομένα είναι ότι εκτείνονται σε όλη τη χώρα και πρέπει να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις ακριβείας, αλλά και να διατίθενται σε όλους δωρεάν, για κάθε είδους χρήση. Επίσης είναι γεωχωρικά δεδομένα με χαρακτήρα υποβάθρου, δηλαδή αποτελούν συχνά και συστηματικά δεδομένα αναφοράς (π.χ. οδικό δίκτυο, διευθύνσεις, αεροφωτογραφικά υπόβαθρα, διοικητικά όρια, υδρογραφικό δίκτυο κ.ά).

Ο ορισμός των Εθνικών Συνόλων θα προκύψει με ευρείες συμμετοχικές διαδικασίες, όπου θα ληφθούν υπόψη οι ανάγκες όλων των δημοσίων φορέων και θα διαμορφωθούν και όλες οι προδιαγραφές ακριβείας και προϋποθέσεις που θα πρέπει αυτά να πληρούν. Σημειώνεται επίσης, ότι μαζί με τα ΕΣΑ θα πρέπει να οριστούν και οι «Κύριοί» τους, δηλαδή οι αρμόδιες αρχές που θα είναι υπεύθυνες και αρμόδιες για την παραγωγή, επικαιροποίηση και διαχείριση των ΕΣΑ. Αυτή η δράση είναι αντικείμενο της Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας, και θα απαιτήσει κωδικοποιήσεις/αλλαγές στη νομοθεσία, που αφορά τις αρμοδιότητες των φορέων, σε σχέση με τα γεωχωρικά δεδομένα που παράγουν.
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 02 Μάιος 2012 15:06