Υπηρεσίες INSPIRE

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3882/2010 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - Τι είναι το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών; PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3882/2010 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Ακούμε για «γεωχωρικά δεδομένα» για «γεωχωρική πληροφορία» και για «υποδομές γεωχωρικών πληροφοριών». Τι είναι αυτά τα πράγματα, γιατί μας αφορούν;
Ποιες οι διαφορές μεταξύ των όρων «Γεωχωρικά Δεδομένα», «Σύνολα Γεωχωρικών Δεδομένων» και «Σειρές Γεωχωρικών Δεδομένων». Τι ακριβώς εννοούμε με καθέναν από αυτούς τους όρους;
Τι είναι οι γεωχωρικές υπηρεσίες;
Τι είναι τα μεταδεδομένα;
Τι είναι ο Κατάλογος;
Τι είναι η Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας;
Τι είναι τα Εθνικά Σύνολα Αναφοράς (ΕΣΑ);
Τι είναι το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών;
Τι είναι η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας; Ποιες οι αρμοδιότητές της; Ποια είναι η ισχύς των αποφάσεών της;
Όλες οι Σελίδες

Τι είναι το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών;


Το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών είναι το δεύτερο κείμενο, μετά την Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας, το οποίο εξειδικεύει το Νόμο 3882/2010 για την ΕΥΓΕΠ. Σε αντίθεση με το κείμενο της Πολιτικής το οποίο εξειδικεύει το νόμο σε θεσμικά και διαδικαστικά θέματα, το Πλαίσιο εστιάζει στο τεχνικό κομμάτι, εξειδικεύοντας τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που πρέπει να ακολουθούνται στην ΕΥΓΕΠ.

Λόγω της πολυπλοκότητας, του εύρους αλλά και της ευρείας συμμετοχικής διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη σύνταξή του, το κείμενο αυτό αποτελεί παραδοτέο του έργου του ΟΚΧΕ για την ΕΥΓΕΠ, το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 02 Μάιος 2012 15:06