Υπηρεσίες INSPIRE

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3882/2010 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - Τι είναι η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας; Ποιες οι αρμοδιότητές της; Ποια είναι η ισχύς των αποφάσεών της; PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3882/2010 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Ακούμε για «γεωχωρικά δεδομένα» για «γεωχωρική πληροφορία» και για «υποδομές γεωχωρικών πληροφοριών». Τι είναι αυτά τα πράγματα, γιατί μας αφορούν;
Ποιες οι διαφορές μεταξύ των όρων «Γεωχωρικά Δεδομένα», «Σύνολα Γεωχωρικών Δεδομένων» και «Σειρές Γεωχωρικών Δεδομένων». Τι ακριβώς εννοούμε με καθέναν από αυτούς τους όρους;
Τι είναι οι γεωχωρικές υπηρεσίες;
Τι είναι τα μεταδεδομένα;
Τι είναι ο Κατάλογος;
Τι είναι η Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας;
Τι είναι τα Εθνικά Σύνολα Αναφοράς (ΕΣΑ);
Τι είναι το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών;
Τι είναι η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας; Ποιες οι αρμοδιότητές της; Ποια είναι η ισχύς των αποφάσεών της;
Όλες οι Σελίδες

Τι είναι η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας; Ποιες οι αρμοδιότητές της; Ποια είναι η ισχύς των αποφάσεών της;


Η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ) είναι μια διυπουργική επιτροπή, η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο για τη διαμόρφωση της πολιτικής και τη χάραξη στρατηγικής για τη γεωπληροφορία σε όλο το εύρος των δημοσίων αρχών. Η ΕΘΕΓ θα εγκρίνει το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και την Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας όταν θα συνταχθούν. Η ΕΘΕΓ διατηρεί ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων το οποίο παρατίθεται στο άρθρο 16 του Ν. 3882/2010. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της επιτροπής είναι και η μέριμνα για την προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων και μέτρων για την υλοποίηση των στόχων του 3882/2010.

Η ΕΘΕΓ δεν είναι ένα αποφασιστικό όργανο, αλλά ένα όργανο χάραξης πολιτικών για τη γεωπληροφορία και ελέγχου της εφαρμογής τους. Αυτή η αρμοδιότητά της ορίζεται στο άρθρο 16, §2 του 3882/2010. Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις της ΕΘΕΓ θα πρέπει να υιοθετούνται και να εφαρμόζονται από όλες τις δημόσιες αρχές με τις κατάλληλες πράξεις.

 
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 02 Μάιος 2012 15:06