Υπηρεσίες INSPIRE

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ (ΚΟΣΕ) - Δεν έχει συσταθεί ΚΟΣΕ στον φορέα μου. Τι πρέπει να κάνω τώρα; PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ (ΚΟΣΕ)
Δεν έχει συσταθεί ΚΟΣΕ στον φορέα μου. Τι πρέπει να κάνω τώρα;
Έχει αλλάξει η δομή του Υπουργείου μου. Τι πρέπει να κάνω σχετικά με τη σύσταση του ΚΟΣΕ;
Ποιος είναι ο ρόλος του ΚΟΣΕ;
Με ποιόν τρόπο λειτουργεί το ΚΟΣΕ; Κάθε πότε και για ποια θέματα συνεδριάζει; Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις;
Γιατί το ΚΟΣΕ είναι επιτροπή και δεν αποτελεί οργανική μονάδα του φορέα μου; Πώς θα στηρίζεται διοικητικά η λειτουργία του ΚΟΣΕ;
Ποιος είναι ο ρόλος των συνδέσμων; Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να οριστούν και με ποιόν τρόπο;
Μεταξύ των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ είναι και τα Νομικά Πρόσωπα που δεν φαίνονται στο Οργανόγραμμα του ΟΤΑ/Περιφέρειας/Αποκεντρωμένης Διοίκησης; Για παράδειγμα, το ΚΟΣΕ εκπροσωπεί και τις Δημόσιες Εταιρείες Ύδρευσης, τις Αναπτυξιακές Εταιρείες κλπ;
Πώς πρέπει να επικοινωνώ με τον ΟΚΧΕ σχετικά με τα θέματα του 3882/2010;
Όλες οι Σελίδες

Δεν έχει συσταθεί ΚΟΣΕ στον φορέα μου. Τι πρέπει να κάνω τώρα;


Με βάση το άρθρο 19 του Ν. 3882/2010, η σύσταση των ΚΟΣΕ στην Κεντρική Διοίκηση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά την ψήφιση του νόμου.

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη σύσταση των ΚΟΣΕ στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Η ΚΥΑ με αριθμό 53136 εκδόθηκε στις 10.12.2010 (ΦΕΚ 1917, Β),με την οποία ορίζεται η 15η Μαρτίου 2011 ως η καταληκτική ημερομηνία για τη συγκρότηση των ΚΟΣΕ σε κάθε Δήμο, Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Παρόλο που ο ΟΚΧΕ έχει επικοινωνήσει με όλους τους Δήμους, Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, υπάρχει ακόμη ένας μικρός αριθμός Δήμων που δεν έχει ανταποκριθεί. Αν ο Δήμος σας δεν έχει ακόμη προχωρήσει στη σύσταση, μπορείτε να ενημερώσετε εγγράφως τον προϊστάμενό σας (Δήμαρχο, Περιφερειάρχη ή Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης) σχετικά με την εκκρεμότητα και την ανάγκη έκδοσης απόφασης σύστασης ΚΟΣΕ, κοινοποιώντας το έγγραφο και στον ΟΚΧΕ και το Υπουργείο Εσωτερικών. Στο έγγραφο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο σύνδεσμος (http://www.inspire.okxe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=38), όπου παρέχονται όλες οι απαραίτητες οδηγίες.

Η λίστα των Δήμων που δεν έχουν ακόμη ΚΟΣΕ είναι αναρτημένη εδώ και ενημερώνεται τακτικά.

Μετά την ανάρτηση της απόφασης στη «Διαύγεια», ο Γραμματέας του ΚΟΣΕ συμπληρώνει ειδική φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών και κοινοποιεί τόσο την απόφαση όσο και τα στοιχεία επικοινωνίας στον ΟΚΧΕ (με e-mail στο support[at]okxe.gr ), από τον οποίο λαμβάνει αμέσως μετά οδηγίες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τα πρώτα βήματα του ΚΟΣΕ.

Η σύσταση των ΚΟΣΕ στα Υπουργεία θεωρείται ολοκληρωμένη. Ωστόσο, οι πρόσφατες αλλαγές στη δομή της κυβέρνησης ενδεχομένως να απαιτήσουν κάποιες αλλαγές στη σύνθεση κυρίως των ΚΟΣΕ.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών ΚΟΣΕ θα πρέπει να τηρούνται διαρκώς επικαιροποιημένα για να είναι η επικοινωνία μας αποτελεσματική. Κάθε φορά που αλλάζει η σύσταση των επιτροπών ΚΟΣΕ, ο γραμματέας θα πρέπει να φροντίζει για την εκ νέου συμπλήρωση του πίνακα των στοιχείων επικοινωνίας και την αποστολή του στο support[at]okxe.gr.
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2012 09:15