Υπηρεσίες INSPIRE

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ (ΚΟΣΕ) - Έχει αλλάξει η δομή του Υπουργείου μου. Τι πρέπει να κάνω σχετικά με τη σύσταση του ΚΟΣΕ; PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ (ΚΟΣΕ)
Δεν έχει συσταθεί ΚΟΣΕ στον φορέα μου. Τι πρέπει να κάνω τώρα;
Έχει αλλάξει η δομή του Υπουργείου μου. Τι πρέπει να κάνω σχετικά με τη σύσταση του ΚΟΣΕ;
Ποιος είναι ο ρόλος του ΚΟΣΕ;
Με ποιόν τρόπο λειτουργεί το ΚΟΣΕ; Κάθε πότε και για ποια θέματα συνεδριάζει; Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις;
Γιατί το ΚΟΣΕ είναι επιτροπή και δεν αποτελεί οργανική μονάδα του φορέα μου; Πώς θα στηρίζεται διοικητικά η λειτουργία του ΚΟΣΕ;
Ποιος είναι ο ρόλος των συνδέσμων; Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να οριστούν και με ποιόν τρόπο;
Μεταξύ των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ είναι και τα Νομικά Πρόσωπα που δεν φαίνονται στο Οργανόγραμμα του ΟΤΑ/Περιφέρειας/Αποκεντρωμένης Διοίκησης; Για παράδειγμα, το ΚΟΣΕ εκπροσωπεί και τις Δημόσιες Εταιρείες Ύδρευσης, τις Αναπτυξιακές Εταιρείες κλπ;
Πώς πρέπει να επικοινωνώ με τον ΟΚΧΕ σχετικά με τα θέματα του 3882/2010;
Όλες οι Σελίδες

Έχει αλλάξει η δομή του Υπουργείου μου. Τι πρέπει να κάνω σχετικά με τη σύσταση του ΚΟΣΕ;


Σε κάθε περίπτωση αλλαγής της δομής της Κεντρικής Κυβέρνησης, τα μέλη κάθε ΚΟΣΕ θα πρέπει να φροντίζουν έτσι ώστε η απόφαση σύστασής τους να ανταποκρίνεται στο οργανωτικό σχήμα του Υπουργείου τους, όπως ισχύει κάθε φορά.

Όταν αλλάζει η οργανωτική δομή του Υπουργείου, ο Πρόεδρος του ΚΟΣΕ εισηγείται στο αρμόδιο για τη σύσταση της επιτροπής ΚΟΣΕ όργανο (στον Υπουργό ή σε όποιον έχουν διαβιβαστεί οι αντίστοιχες αρμοδιότητες), αιτούμενος την έκδοση νέας απόφασης, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου στο ΚΟΣΕ.
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2012 09:15