Υπηρεσίες INSPIRE

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ (ΚΟΣΕ) - Γιατί το ΚΟΣΕ είναι επιτροπή και δεν αποτελεί οργανική μονάδα του φορέα μου; Πώς θα στηρίζεται διοικητικά η λειτουργία του ΚΟΣΕ; PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ (ΚΟΣΕ)
Δεν έχει συσταθεί ΚΟΣΕ στον φορέα μου. Τι πρέπει να κάνω τώρα;
Έχει αλλάξει η δομή του Υπουργείου μου. Τι πρέπει να κάνω σχετικά με τη σύσταση του ΚΟΣΕ;
Ποιος είναι ο ρόλος του ΚΟΣΕ;
Με ποιόν τρόπο λειτουργεί το ΚΟΣΕ; Κάθε πότε και για ποια θέματα συνεδριάζει; Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις;
Γιατί το ΚΟΣΕ είναι επιτροπή και δεν αποτελεί οργανική μονάδα του φορέα μου; Πώς θα στηρίζεται διοικητικά η λειτουργία του ΚΟΣΕ;
Ποιος είναι ο ρόλος των συνδέσμων; Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να οριστούν και με ποιόν τρόπο;
Μεταξύ των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ είναι και τα Νομικά Πρόσωπα που δεν φαίνονται στο Οργανόγραμμα του ΟΤΑ/Περιφέρειας/Αποκεντρωμένης Διοίκησης; Για παράδειγμα, το ΚΟΣΕ εκπροσωπεί και τις Δημόσιες Εταιρείες Ύδρευσης, τις Αναπτυξιακές Εταιρείες κλπ;
Πώς πρέπει να επικοινωνώ με τον ΟΚΧΕ σχετικά με τα θέματα του 3882/2010;
Όλες οι Σελίδες

Γιατί το ΚΟΣΕ είναι επιτροπή και δεν αποτελεί οργανική μονάδα του φορέα μου; Πώς θα στηρίζεται διοικητικά η λειτουργία του ΚΟΣΕ;


Ο νόμος 3882/2010 προβλέπει ότι τα ΚΟΣΕ είναι επιτροπές και όχι κάποιες οργανικές μονάδες, καθώς οι αρμοδιότητές τους είναι υποστηρικτικές και έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Αυτός ο σχεδιασμός προέκυψε έπειτα από ενδελεχή μελέτη του πώς κατανέμεται η γεωχωρική πληροφορία στη δημόσια διοίκηση και με βάση τις προτάσεις που υπεβλήθησαν κατά την ευρεία διαβούλευση με πάνω από 150 δημόσιους φορείς. Η γεωχωρική πληροφορία αφορά κατά εκτίμηση στο 80% της πληροφορίας της δημόσιας διοίκησης, συνεπώς η διαχείρισή της στα πλαίσια του ν 3882/2010 δεν είναι εφικτή μέσω μίας μόνο υπηρεσίας. Από την εφαρμογή του Ν. 3882 προκύπτουν υποχρεώσεις για κάθε δημόσια αρχή. Έτσι, οι δράσεις των δημοσίων αρχών προς αυτή την κατεύθυνση συντονίζονται από το ΚΟΣΕ.

Σχετικά με τη γραμματειακή υποστήριξη των επιτροπών ΚΟΣΕ, στην εγκύκλιο 19 (αρ. πρωτ. 7325, 15-2-2011, ΑΔΑ 4ΑΛΤΚ-Α) του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπεται ότι τα ΚΟΣΕ των Δήμων, Περιφερειών και Απ. Διοικήσεων στηρίζονται από μια συγκεκριμένη οργανική μονάδα.

Αυτές οι οργανικές μονάδες των Απ. Διοικήσεων και Περιφερειών έχουν ήδη καθοριστεί στα σχετικά ΠΔ σύστασης των Οργανισμών τους.

Για τους Δήμους της χώρας, η ίδια εγκύκλιος αναφέρει ότι αυτές οι οργανικές μονάδες θα προσδιοριστούν κατά την ψήφιση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) τους. Παρακάτω παρατίθεται ο Πίνακας 3 της εγκυκλίου με αρ. 19, στον οποίο σημειώνονται οι ενδεικτικές αρμόδιες οργανικές μονάδες των Δήμων, σύμφωνα με τους πρότυπους ΟΕΥ.


 

Πίνακας: Προτεινόμενες Οργανικές Μονάδες Δήμων

(απόσπασμα από εγκύκλιο 19, Πίνακας 3)

ΟΜΑΔΑ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων

Μεσαίοι προς μεγάλοι Δήμοι

25.000-60.000

22

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Μεγάλοι Δήμοι

>60.000

25

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης &

Πληροφορικής

Περιφερειακοί Ηπειρωτικοί Δήμοι/Δήμοι Κρήτης & λοιποί Νησιωτικοί Δήμοι

 

Μικροί Δήμοι

 

37

Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας

Μικροί προς μεσαίοι Δήμοι

10.001-30.000

127

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Μεσαίοι προς μεγάλοι Δήμοι

30.001-60.000

43

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Μεγάλοι Δήμοι

>60.000

21

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Νησιωτικοί Δήμοι Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου & Ιονίου

Μικροί νησιωτικοί Δήμοι

 

27

Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Μικροί προς μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι

3.001-20.000

13

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Μεσαίοι προς μεγάλοι νησιωτικοί Δήμοι

20.001-60.000

7

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Μεγάλοι νησιωτικοί Δήμοι

>60.000

3

Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

 

 

 

 

325

 

 

Για τα Υπουργεία, ο Ν. 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση προβλέπει στο άρθρο 34 ότι οι οργανικές μονάδες που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που συστήνονται σε κάθε υπουργείο, κατ' εφαρμογή του, παρέχουν τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών. Στην ετήσια αναφορά του ΚΟΣΕ παρακαλούμε να αναφέρεται το κατά πόσο έχει προχωρήσει αυτή η ενέργεια.
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2012 09:15