Υπηρεσίες INSPIRE

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ (ΚΟΣΕ) - Ποιος είναι ο ρόλος των συνδέσμων; Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να οριστούν και με ποιόν τρόπο; PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ (ΚΟΣΕ)
Δεν έχει συσταθεί ΚΟΣΕ στον φορέα μου. Τι πρέπει να κάνω τώρα;
Έχει αλλάξει η δομή του Υπουργείου μου. Τι πρέπει να κάνω σχετικά με τη σύσταση του ΚΟΣΕ;
Ποιος είναι ο ρόλος του ΚΟΣΕ;
Με ποιόν τρόπο λειτουργεί το ΚΟΣΕ; Κάθε πότε και για ποια θέματα συνεδριάζει; Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις;
Γιατί το ΚΟΣΕ είναι επιτροπή και δεν αποτελεί οργανική μονάδα του φορέα μου; Πώς θα στηρίζεται διοικητικά η λειτουργία του ΚΟΣΕ;
Ποιος είναι ο ρόλος των συνδέσμων; Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να οριστούν και με ποιόν τρόπο;
Μεταξύ των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ είναι και τα Νομικά Πρόσωπα που δεν φαίνονται στο Οργανόγραμμα του ΟΤΑ/Περιφέρειας/Αποκεντρωμένης Διοίκησης; Για παράδειγμα, το ΚΟΣΕ εκπροσωπεί και τις Δημόσιες Εταιρείες Ύδρευσης, τις Αναπτυξιακές Εταιρείες κλπ;
Πώς πρέπει να επικοινωνώ με τον ΟΚΧΕ σχετικά με τα θέματα του 3882/2010;
Όλες οι Σελίδες

Ποιος είναι ο ρόλος των συνδέσμων; Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να οριστούν και με ποιόν τρόπο;


Ο ορισμός των συνδέσμων αποσκοπεί στη διευκόλυνση του έργου επικοινωνίας και συνεργασίας του ΚΟΣΕ με κάθε δημόσια αρχή την οποία εκπροσωπεί, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι δημόσιες αρχές στις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 3882 (ειδικότερα από τα άρθρα 20 & 22).

Αν κάποια υπηρεσία του Δήμου, Περιφέρειας ή Απ. Διοίκησης εκπροσωπείται ήδη από κάποιο μέλος ή από τον πρόεδρο του ΚΟΣΕ, δεν είναι απαραίτητο να οριστεί και δεύτερος άνθρωπος για αυτή την υπηρεσία.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης ορίζει με επιστολή του στον πρόεδρο του ΚΟΣΕ έναν υπάλληλο ως σύνδεσμο της υπηρεσίας με το ΚΟΣΕ. Στην επιστολή αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του συνδέσμου (τηλέφωνο, e-mail, ταχυδρομική Δ/νση), καθώς και τα στοιχεία της υπηρεσίας την οποία εκπροσωπεί.

Το ΚΟΣΕ συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία συνδέσμων σε ένα πίνακα τον οποίο δημοσιεύει στην σχετική του ιστοσελίδα και τον κοινοποιεί επικαιροποιημένο στον ΟΚΧΕ κάθε χρόνο με την ετήσια αναφορά του.

Ειδικά για τις Περιφέρειες και Απ. Διοικήσεις, κρίνεται πολύ σημαντικό να οριστούν σύνδεσμοι από τις διάφορες υπηρεσίες όπως κατανέμονται και γεωγραφικά. Έχει ήδη επισημανθεί το φαινόμενο της ανομοιογένειας της πληροφορίας που τηρείται ή παράγεται από υπηρεσίες που ενοποιήθηκαν μετά την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης». Ο ορισμός συνδέσμων λοιπόν θα βοηθήσει στο να διασφαλιστεί η καταγραφή των δεδομένων, για παράδειγμα, όλων των περιφερειακών ενοτήτων που αντιστοιχούν στις παλιές νομαρχίες.

Στην κεντρική διοίκηση, η τακτική του ορισμού συνδέσμων εφαρμόστηκε σε κάποια Υπουργεία και αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποδοτική.
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2012 09:15