Υπηρεσίες INSPIRE

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ (ΚΟΣΕ) - Μεταξύ των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ είναι και τα Νομικά Πρόσωπα που δεν φαίνονται στο Οργανόγραμμα του ΟΤΑ/Περιφέρειας/Αποκεντρωμένης Διοίκησης; Για παράδειγμα, το ΚΟΣΕ εκπροσωπεί και τις Δημόσιες Εταιρείες Ύδρευσης, τις Αναπτυξιακές Εταιρείες κλπ; PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ (ΚΟΣΕ)
Δεν έχει συσταθεί ΚΟΣΕ στον φορέα μου. Τι πρέπει να κάνω τώρα;
Έχει αλλάξει η δομή του Υπουργείου μου. Τι πρέπει να κάνω σχετικά με τη σύσταση του ΚΟΣΕ;
Ποιος είναι ο ρόλος του ΚΟΣΕ;
Με ποιόν τρόπο λειτουργεί το ΚΟΣΕ; Κάθε πότε και για ποια θέματα συνεδριάζει; Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις;
Γιατί το ΚΟΣΕ είναι επιτροπή και δεν αποτελεί οργανική μονάδα του φορέα μου; Πώς θα στηρίζεται διοικητικά η λειτουργία του ΚΟΣΕ;
Ποιος είναι ο ρόλος των συνδέσμων; Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να οριστούν και με ποιόν τρόπο;
Μεταξύ των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ είναι και τα Νομικά Πρόσωπα που δεν φαίνονται στο Οργανόγραμμα του ΟΤΑ/Περιφέρειας/Αποκεντρωμένης Διοίκησης; Για παράδειγμα, το ΚΟΣΕ εκπροσωπεί και τις Δημόσιες Εταιρείες Ύδρευσης, τις Αναπτυξιακές Εταιρείες κλπ;
Πώς πρέπει να επικοινωνώ με τον ΟΚΧΕ σχετικά με τα θέματα του 3882/2010;
Όλες οι Σελίδες

Μεταξύ των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ είναι και τα Νομικά Πρόσωπα που δεν φαίνονται στο Οργανόγραμμα του ΟΤΑ/Περιφέρειας/Αποκεντρωμένης Διοίκησης; Για παράδειγμα, το ΚΟΣΕ εκπροσωπεί και τις Δημόσιες Εταιρείες Ύδρευσης, τις Αναπτυξιακές Εταιρείες κλπ;


Ναι, το ΚΟΣΕ εκπροσωπεί κάθε δημόσια αρχή, όπως ορίζεται στον Ν.3882/2010 (αρ 3 παρ 9) που βρίσκεται υπό την αρμοδιότητά του φορέα του.

Ένα παράδειγμα είναι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).Το ΚΟΣΕ του Δήμου μπορεί να επικοινωνήσει με τον προϊστάμενο της ΔΕΥΑ και να εισηγηθεί για τον ορισμό συνδέσμου της ΔΕΥΑ με το ΚΟΣΕ. Έτσι, το ΚΟΣΕ θα συνεργάζεται με συγκεκριμένο πρόσωπο και τα γεωχωρικά δεδομένα της ΔΕΥΑ θα καταγραφούν από τον υπάλληλο – σύνδεσμο και θα σταλούν στο ΚΟΣΕ για έλεγχο και προώθηση στον ΟΚΧΕ.

Για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών και για πιο αποτελεσματική επικοινωνία, προτείνουμε η επικοινωνία με τους συνδέσμους να γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2012 09:15