Υπηρεσίες INSPIRE

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Δεν μπορώ να συμπληρώσω τον Κατάλογο. Τι να κάνω; PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δεν μπορώ να συμπληρώσω τον Κατάλογο. Τι να κάνω;
Έχω συμπληρώσει κάποιες εγγραφές στον Κατάλογο. Μπορώ να στείλω το ημιτελές αρχείο στον ΟΚΧΕ για ένα αρχικό έλεγχο;
Αν κάποια υπηρεσία που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ μου δεν διαθέτει γεωχωρικά δεδομένα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στο ΚΟΣΕ ή απλά αρκεί να στείλει κενό τον Κατάλογο;
Κάθε πότε δημοσιεύονται δεδομένα στον Κατάλογο;
Γεωχωρικά δεδομένα που φτάνουν στις υπηρεσίες που εκπροσωπώ μετά από αιτήματα ή για λογαριασμό πολιτών, πρέπει να συμπληρωθούν στον Κατάλογο; Τέτοια παραδείγματα είναι σχέδια που συνοδεύουν μελέτες για χωροθετήσεις για τις οποίες γνωμοδοτεί κάποια υπηρεσία που υπάγεται στο ΚΟΣΕ μου ή τα σχέδια που συνοδεύουν το φάκελο που καταθέτει ο πολίτης για έκδοση Οικοδομικής Άδειας.
Έχω στην κατοχή μου δεδομένα για τα οποία δεν είναι κάποια υπηρεσία του φορέα μου ο μοναδικός αρμόδιος. Θα συμπληρώσω τον Κατάλογο για αυτά τα δεδομένα ή θα περιμένω να συμπληρωθούν από το αρμόδιο Υπουργείο για παράδειγμα;
Καμία από τις υπηρεσίες που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ μου δεν έχει γεωχωρικά δεδομένα. Δεν πρέπει να συμπληρώσω τον Κατάλογο λοιπόν. Σωστά;
Τα γεωχωρικά δεδομένα που διαθέτουν οι υπηρεσίες του ΟΤΑ μου είναι αναλογικά, δεν έχει ελεγχθεί η ποιότητά τους και δεν είναι επικαιροποιημένα. Δεν πρέπει να τα συμπληρώσω στον Κατάλογο λοιπόν. Σωστά;
Τα δεδομένα, για τα οποία συμπληρώνω τον Κατάλογο πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή στο geodata.gov.gr ή στο site του φορέα μου;
Πρέπει να συμπληρώσω τον Κατάλογο και για τα γεωχωρικά δεδομένα και τις υπηρεσίες για τα οποία ισχύουν περιορισμοί στην πρόσβαση του κοινού ή συγκεκριμένοι όροι για τη χρήση τους;
Πώς θα διαπιστώσω αν ένα σύνολο δεδομένων έχει ακολουθήσει τις προδιαγραφές που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE;
Ο όγκος δουλειάς είναι πολύ μεγάλος και τα χρονικά περιθώρια πολύ στενά. Σε ποιες υπηρεσίες να απευθυνθώ κατ' αρχήν;
Πώς μπορώ να βρω γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης;
Όλες οι Σελίδες

Δεν μπορώ να συμπληρώσω τον Κατάλογο. Τι να κάνω;


Προκειμένου η συμπλήρωση του Καταλόγου να καταστεί εύκολη για όλες τις δημόσιες αρχές, πρέπει να:

 

Κατεβάσετε το απαραίτητο υλικό το οποίο αποτελείται από:

• Κενό αρχείο Καταλόγου (έκδοση 2.4.0) προς συμπλήρωση.

• Οδηγό χρήσης του Καταλόγου.

• Κατάλογο με συμπληρωμένα παραδείγματα.

Διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης του κάθε πεδίου, καθώς και τους κανόνες συμπλήρωσης.

Θυμηθείτε ότι:

• Πολλά από τα πεδία συμπληρώνονται με την επιλογή της κατάλληλης τιμής από λίστες τιμών. Στα πεδία που συμπληρώνονται με ελεύθερο κείμενο, φροντίστε να χρησιμοποιείτε κατάλληλο συνδυασμό πεζών – κεφαλαίων. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ακρωνύμια. Προτιμήστε την ανάλυσή τους και την αναγραφή του ακρωνυμίου σε παρένθεση στο τέλος της φράσης, π.χ. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Ένας έλεγχος των πεδίων που συμπληρώθηκαν, για τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη, είναι απαραίτητος πριν την αποστολή του Καταλόγου.

• Πρέπει να ενεργοποιήσετε την εκτέλεση των μακροεντολών πριν τη συμπλήρωση. Στον οδηγό συμπλήρωσης υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες καθώς και link σε video στο κανάλι του ΟΚΧΕ στο youtube.

Προσοχή στα ακόλουθα!

• Ο Κατάλογος είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει πολλές από τις ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 3882/2010 και την έναρξη υλοποίησης της ΕΥΓΕΠ. Μην το τυπώσετε! Το αρχείο αυτό έχει δημιουργηθεί για να συμπληρώνεται και να χρησιμοποιείται ηλεκτρονικά. Δεν θα μπορέσετε να το συμπληρώσετε σε έντυπη μορφή.

• Θα είναι πιο αποτελεσματική η βοήθεια που θα σας προσφέρουμε, αν επικοινωνήσετε μαζί μας για να απαντήσουμε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις αφού θα έχετε διαβάσει τον οδηγό χρήσης και τους κανόνες συμπλήρωσης των πεδίων των Καταλόγων και έχετε συμβουλευτεί τα παραδείγματα συμπλήρωσης. Παρακαλούμε η επικοινωνία να γίνει με email στη διεύθυνση support[at]okxe.gr.

 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2012 09:13