Υπηρεσίες INSPIRE

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Έχω συμπληρώσει κάποιες εγγραφές στον Κατάλογο. Μπορώ να στείλω το ημιτελές αρχείο στον ΟΚΧΕ για ένα αρχικό έλεγχο; PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δεν μπορώ να συμπληρώσω τον Κατάλογο. Τι να κάνω;
Έχω συμπληρώσει κάποιες εγγραφές στον Κατάλογο. Μπορώ να στείλω το ημιτελές αρχείο στον ΟΚΧΕ για ένα αρχικό έλεγχο;
Αν κάποια υπηρεσία που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ μου δεν διαθέτει γεωχωρικά δεδομένα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στο ΚΟΣΕ ή απλά αρκεί να στείλει κενό τον Κατάλογο;
Κάθε πότε δημοσιεύονται δεδομένα στον Κατάλογο;
Γεωχωρικά δεδομένα που φτάνουν στις υπηρεσίες που εκπροσωπώ μετά από αιτήματα ή για λογαριασμό πολιτών, πρέπει να συμπληρωθούν στον Κατάλογο; Τέτοια παραδείγματα είναι σχέδια που συνοδεύουν μελέτες για χωροθετήσεις για τις οποίες γνωμοδοτεί κάποια υπηρεσία που υπάγεται στο ΚΟΣΕ μου ή τα σχέδια που συνοδεύουν το φάκελο που καταθέτει ο πολίτης για έκδοση Οικοδομικής Άδειας.
Έχω στην κατοχή μου δεδομένα για τα οποία δεν είναι κάποια υπηρεσία του φορέα μου ο μοναδικός αρμόδιος. Θα συμπληρώσω τον Κατάλογο για αυτά τα δεδομένα ή θα περιμένω να συμπληρωθούν από το αρμόδιο Υπουργείο για παράδειγμα;
Καμία από τις υπηρεσίες που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ μου δεν έχει γεωχωρικά δεδομένα. Δεν πρέπει να συμπληρώσω τον Κατάλογο λοιπόν. Σωστά;
Τα γεωχωρικά δεδομένα που διαθέτουν οι υπηρεσίες του ΟΤΑ μου είναι αναλογικά, δεν έχει ελεγχθεί η ποιότητά τους και δεν είναι επικαιροποιημένα. Δεν πρέπει να τα συμπληρώσω στον Κατάλογο λοιπόν. Σωστά;
Τα δεδομένα, για τα οποία συμπληρώνω τον Κατάλογο πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή στο geodata.gov.gr ή στο site του φορέα μου;
Πρέπει να συμπληρώσω τον Κατάλογο και για τα γεωχωρικά δεδομένα και τις υπηρεσίες για τα οποία ισχύουν περιορισμοί στην πρόσβαση του κοινού ή συγκεκριμένοι όροι για τη χρήση τους;
Πώς θα διαπιστώσω αν ένα σύνολο δεδομένων έχει ακολουθήσει τις προδιαγραφές που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE;
Ο όγκος δουλειάς είναι πολύ μεγάλος και τα χρονικά περιθώρια πολύ στενά. Σε ποιες υπηρεσίες να απευθυνθώ κατ' αρχήν;
Πώς μπορώ να βρω γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης;
Όλες οι Σελίδες

 

Έχω συμπληρώσει κάποιες εγγραφές στον Κατάλογο. Μπορώ να στείλω το ημιτελές αρχείο στον ΟΚΧΕ για ένα αρχικό έλεγχο;

 

 

O OKXE δεν έχει τη δυνατότητα τμηματικού ελέγχου των καταλόγων που συμπληρώνονται από τις δημόσιες αρχές όλης της δημόσιας διοίκησης.

 

Εάν είσαστε σύνδεσμος και χρειάζεστε βοήθεια στη συμπλήρωση του Καταλόγου, απευθυνθείτε στο ΚΟΣΕ του Φορέα σας.

Εάν είσαστε μέλος ΚΟΣΕ, θα πρέπει να αποστείλετε στον ΟΚΧΕ τους ολοκληρωμένους Καταλόγους που θα συγκεντρώσετε από τις Δημόσιες Αρχές που εκπροσωπείτε, με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφού πρώτα θα τους έχετε ελέγξει για προφανή λάθη συμπλήρωσης (συμπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων, τήρηση των κανόνων συμπλήρωσης κλπ). Αν εντοπίσετε λάθη, θα τα επισημάνετε στις Αρχές για διόρθωση, παρέχοντας τις κατάλληλες οδηγίες.

Σύμφωνα με τον Ν. 3882/2010 (άρθρο 19), τα ΚΟΣΕ είναι υπεύθυνα για τη συμπλήρωση και την επικαιροποίηση του Καταλόγου των Δημοσίων Αρχών που εκπροσωπούν. Για την υποστήριξη του έργου των ΚΟΣΕ, ο ΟΚΧΕ διοργάνωσε σειρά ενημερωτικών ημερίδων, συνέταξε Οδηγό Χρήσης, ο οποίος περιέχει και αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του κάθε πεδίου, όπως αυτές εμφανίζονται και στο αρχείο του Καταλόγου προς συμπλήρωση (excel) για ευκολότερο διάβασμα. Επίσης ο ΟΚΧΕ απαντά σε ερωτήσεις που λαμβάνει με email από τα ΚΟΣΕ, δίνοντας διευκρινίσεις σε θέματα συμπλήρωσης.

 

Εάν παρόλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα στη συμπλήρωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με email.


 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2012 09:13