Υπηρεσίες INSPIRE

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δεν μπορώ να συμπληρώσω τον Κατάλογο. Τι να κάνω;
Έχω συμπληρώσει κάποιες εγγραφές στον Κατάλογο. Μπορώ να στείλω το ημιτελές αρχείο στον ΟΚΧΕ για ένα αρχικό έλεγχο;
Αν κάποια υπηρεσία που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ μου δεν διαθέτει γεωχωρικά δεδομένα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στο ΚΟΣΕ ή απλά αρκεί να στείλει κενό τον Κατάλογο;
Κάθε πότε δημοσιεύονται δεδομένα στον Κατάλογο;
Γεωχωρικά δεδομένα που φτάνουν στις υπηρεσίες που εκπροσωπώ μετά από αιτήματα ή για λογαριασμό πολιτών, πρέπει να συμπληρωθούν στον Κατάλογο; Τέτοια παραδείγματα είναι σχέδια που συνοδεύουν μελέτες για χωροθετήσεις για τις οποίες γνωμοδοτεί κάποια υπηρεσία που υπάγεται στο ΚΟΣΕ μου ή τα σχέδια που συνοδεύουν το φάκελο που καταθέτει ο πολίτης για έκδοση Οικοδομικής Άδειας.
Έχω στην κατοχή μου δεδομένα για τα οποία δεν είναι κάποια υπηρεσία του φορέα μου ο μοναδικός αρμόδιος. Θα συμπληρώσω τον Κατάλογο για αυτά τα δεδομένα ή θα περιμένω να συμπληρωθούν από το αρμόδιο Υπουργείο για παράδειγμα;
Καμία από τις υπηρεσίες που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ μου δεν έχει γεωχωρικά δεδομένα. Δεν πρέπει να συμπληρώσω τον Κατάλογο λοιπόν. Σωστά;
Τα γεωχωρικά δεδομένα που διαθέτουν οι υπηρεσίες του ΟΤΑ μου είναι αναλογικά, δεν έχει ελεγχθεί η ποιότητά τους και δεν είναι επικαιροποιημένα. Δεν πρέπει να τα συμπληρώσω στον Κατάλογο λοιπόν. Σωστά;
Τα δεδομένα, για τα οποία συμπληρώνω τον Κατάλογο πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή στο geodata.gov.gr ή στο site του φορέα μου;
Πρέπει να συμπληρώσω τον Κατάλογο και για τα γεωχωρικά δεδομένα και τις υπηρεσίες για τα οποία ισχύουν περιορισμοί στην πρόσβαση του κοινού ή συγκεκριμένοι όροι για τη χρήση τους;
Πώς θα διαπιστώσω αν ένα σύνολο δεδομένων έχει ακολουθήσει τις προδιαγραφές που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE;
Ο όγκος δουλειάς είναι πολύ μεγάλος και τα χρονικά περιθώρια πολύ στενά. Σε ποιες υπηρεσίες να απευθυνθώ κατ' αρχήν;
Πώς μπορώ να βρω γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης;
Όλες οι Σελίδες

 

Πατήστε στην ερώτηση που επιθυμείτε, για να διαβάσετε την αντίστοιχη απάντηση. Δεν μπορώ να συμπληρώσω τον Κατάλογο. Τι να κάνω;


Προκειμένου η συμπλήρωση του Καταλόγου να καταστεί εύκολη για όλες τις δημόσιες αρχές, πρέπει να:

 

Κατεβάσετε το απαραίτητο υλικό το οποίο αποτελείται από:

• Κενό αρχείο Καταλόγου (έκδοση 2.4.0) προς συμπλήρωση.

• Οδηγό χρήσης του Καταλόγου.

• Κατάλογο με συμπληρωμένα παραδείγματα.

Διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης του κάθε πεδίου, καθώς και τους κανόνες συμπλήρωσης.

Θυμηθείτε ότι:

• Πολλά από τα πεδία συμπληρώνονται με την επιλογή της κατάλληλης τιμής από λίστες τιμών. Στα πεδία που συμπληρώνονται με ελεύθερο κείμενο, φροντίστε να χρησιμοποιείτε κατάλληλο συνδυασμό πεζών – κεφαλαίων. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ακρωνύμια. Προτιμήστε την ανάλυσή τους και την αναγραφή του ακρωνυμίου σε παρένθεση στο τέλος της φράσης, π.χ. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Ένας έλεγχος των πεδίων που συμπληρώθηκαν, για τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη, είναι απαραίτητος πριν την αποστολή του Καταλόγου.

• Πρέπει να ενεργοποιήσετε την εκτέλεση των μακροεντολών πριν τη συμπλήρωση. Στον οδηγό συμπλήρωσης υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες καθώς και link σε video στο κανάλι του ΟΚΧΕ στο youtube.

Προσοχή στα ακόλουθα!

• Ο Κατάλογος είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει πολλές από τις ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 3882/2010 και την έναρξη υλοποίησης της ΕΥΓΕΠ. Μην το τυπώσετε! Το αρχείο αυτό έχει δημιουργηθεί για να συμπληρώνεται και να χρησιμοποιείται ηλεκτρονικά. Δεν θα μπορέσετε να το συμπληρώσετε σε έντυπη μορφή.

• Θα είναι πιο αποτελεσματική η βοήθεια που θα σας προσφέρουμε, αν επικοινωνήσετε μαζί μας για να απαντήσουμε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις αφού θα έχετε διαβάσει τον οδηγό χρήσης και τους κανόνες συμπλήρωσης των πεδίων των Καταλόγων και έχετε συμβουλευτεί τα παραδείγματα συμπλήρωσης. Παρακαλούμε η επικοινωνία να γίνει με email στη διεύθυνση support[at]okxe.gr.

 


 

Έχω συμπληρώσει κάποιες εγγραφές στον Κατάλογο. Μπορώ να στείλω το ημιτελές αρχείο στον ΟΚΧΕ για ένα αρχικό έλεγχο;

 

 

O OKXE δεν έχει τη δυνατότητα τμηματικού ελέγχου των καταλόγων που συμπληρώνονται από τις δημόσιες αρχές όλης της δημόσιας διοίκησης.

 

Εάν είσαστε σύνδεσμος και χρειάζεστε βοήθεια στη συμπλήρωση του Καταλόγου, απευθυνθείτε στο ΚΟΣΕ του Φορέα σας.

Εάν είσαστε μέλος ΚΟΣΕ, θα πρέπει να αποστείλετε στον ΟΚΧΕ τους ολοκληρωμένους Καταλόγους που θα συγκεντρώσετε από τις Δημόσιες Αρχές που εκπροσωπείτε, με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφού πρώτα θα τους έχετε ελέγξει για προφανή λάθη συμπλήρωσης (συμπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων, τήρηση των κανόνων συμπλήρωσης κλπ). Αν εντοπίσετε λάθη, θα τα επισημάνετε στις Αρχές για διόρθωση, παρέχοντας τις κατάλληλες οδηγίες.

Σύμφωνα με τον Ν. 3882/2010 (άρθρο 19), τα ΚΟΣΕ είναι υπεύθυνα για τη συμπλήρωση και την επικαιροποίηση του Καταλόγου των Δημοσίων Αρχών που εκπροσωπούν. Για την υποστήριξη του έργου των ΚΟΣΕ, ο ΟΚΧΕ διοργάνωσε σειρά ενημερωτικών ημερίδων, συνέταξε Οδηγό Χρήσης, ο οποίος περιέχει και αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του κάθε πεδίου, όπως αυτές εμφανίζονται και στο αρχείο του Καταλόγου προς συμπλήρωση (excel) για ευκολότερο διάβασμα. Επίσης ο ΟΚΧΕ απαντά σε ερωτήσεις που λαμβάνει με email από τα ΚΟΣΕ, δίνοντας διευκρινίσεις σε θέματα συμπλήρωσης.

 

Εάν παρόλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα στη συμπλήρωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με email.


 


Αν κάποια υπηρεσία που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ μου δεν διαθέτει γεωχωρικά δεδομένα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στο ΚΟΣΕ ή απλά αρκεί να στείλει κενό τον Κατάλογο;

 

Σε περίπτωση που κάποια υπηρεσία δεν διαθέτει / χρησιμοποιεί / επεξεργάζεται / δημιουργεί γεωχωρικά δεδομένα και σχετικές υπηρεσίες, οφείλει να σας το δηλώσει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό μήνυμα.


 


Κάθε πότε δημοσιεύονται δεδομένα στον Κατάλογο;

 

Ο ΟΚΧΕ οφείλει να αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποιημένο το υποσύνολο του Εθνικού Καταλόγου που αφορά στην Οδηγία INSPIRE, στις 15 Μαΐου κάθε χρόνο.

  

Σήμερα, που δεν είναι ακόμη διαθέσιμη η ηλεκτρονική υπηρεσία Καταλόγου που θα παρέχεται μέσω της Γεωπύλης, η δημοσίευση του Καταλόγου συμπίπτει χρονικά με την αποστολή αντίστοιχου Καταλόγου στην ΕΕ για την παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής της Οδηγίας INSPIRE.

Ο νέος Κατάλογος του 2012 θα δημοσιευθεί από τον ΟΚΧΕ όταν συγκεντρωθούν οι επιμέρους Κατάλογοι με τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας και ολοκληρωθεί η απαραίτητη επεξεργασία.

 

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής για το 2012, τα ΚΟΣΕ μπορούν να ενημερώνουν τους επιμέρους Καταλόγους τους, έτσι ώστε να τους αποστείλουν στον ΟΚΧΕ όταν ζητηθεί. 

Γεωχωρικά δεδομένα που φτάνουν στις υπηρεσίες που εκπροσωπώ μετά από αιτήματα ή για λογαριασμό πολιτών, πρέπει να συμπληρωθούν στον Κατάλογο; Τέτοια παραδείγματα είναι σχέδια που συνοδεύουν μελέτες για χωροθετήσεις για τις οποίες γνωμοδοτεί κάποια υπηρεσία που υπάγεται στο ΚΟΣΕ μου ή τα σχέδια που συνοδεύουν το φάκελο που καταθέτει ο πολίτης για έκδοση Οικοδομικής Άδειας.


Τα γεωχωρικά δεδομένα που φτάνουν στις δημόσιες αρχές ως αποτέλεσμα της διαδικασίας του αρ. 32 του Ν. 3882/2010, δηλαδή προκειμένου να εκδοθούν σχέδια, κανονιστικές ή ατομικές διοικητικές πράξεις, να εκπονηθούν ή εγκριθούν μελέτες ή να παραληφθούν δημόσια έργα, θα πρέπει να συμπληρώνονται οπωσδήποτε στον κατάλογο. Λόγω του πλήθους τους, τα δεδομένα αυτά αναφέρονται συνήθως ως ένα σύνολο ή μία σειρά γεωχωρικών δεδομένων (π.χ., «Οικοδομικές Άδειες», «Περιβαλλοντικές Μελέτες» κλπ).Έχω στην κατοχή μου δεδομένα για τα οποία δεν είναι κάποια υπηρεσία του φορέα μου ο μοναδικός αρμόδιος. Θα συμπληρώσω τον Κατάλογο για αυτά τα δεδομένα ή θα περιμένω να συμπληρωθούν από το αρμόδιο Υπουργείο για παράδειγμα;


Κάθε Δημόσια Αρχή που έχει οποιονδήποτε ρόλο κατά τη δημιουργία, προμήθεια, επικαιροποίηση ή χρήση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, συμπληρώνει τον Κατάλογο, δηλώνοντας τον ρόλο της στο κατάλληλο πεδίο του Καταλόγου Α.1 (Α.1.39).

 

Με αυτό τον τρόπο θα εντοπιστούν όλοι οι φορείς που είναι αρμόδιοι για κάθε σύνολο και υπηρεσία δεδομένων καθώς και οι ρόλοι τους.

 

Όταν θα είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική υπηρεσία του Μητρώου των γεωχωρικών πόρων της Δημόσιας Διοίκησης που συμμετέχουν στην ΕΥΓΕΠ, κάθε σύνολο ή υπηρεσία θα αντιστοιχεί σε μία μοναδική εγγραφή. Τότε, οι αρμόδιοι φορείς θα αναγράφονται συνολικά σε αυτή την εγγραφή, ο καθένας με τον κατάλληλο ρόλο. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να καταγράψουμε τώρα τα σύνολα δεδομένων και τις διαφορετικές αρμοδιότητες που μπορεί να έχουν οι φορείς για αυτά.Καμία από τις υπηρεσίες που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ μου δεν έχει γεωχωρικά δεδομένα. Δεν πρέπει να συμπληρώσω τον Κατάλογο λοιπόν. Σωστά;

 

Λάθος. Δεδομένου ότι το 80% της πληροφορίας που διαχειρίζεται η δημόσια διοίκηση αφορά στο χώρο, το ενδεχόμενο καμία υπηρεσία που εκπροσωπεί το ΚΟΣΕ σας να μην διαθέτει ή χρησιμοποιεί γεωχωρικά δεδομένα είναι απίθανο!

Σε περίπτωση που το ΚΟΣΕ σας έχει δυσκολία να εντοπίσει και να καταγράψει γεωχωρικά δεδομένα σας προτείνουμε να εξετάσετε τους πίνακες με τα πιο κοινά δεδομένα και υπηρεσίες που διαχειρίζονται τα ΚΟΣΕ άλλων δήμων, περιφερειών και αποκεντρωμένων διοικήσεων.

Αν παρόλα αυτά δεν εντοπίσετε κανένα σύνολο δεδομένων, το ΚΟΣΕ υποχρεούται στην αποστολή στον ΟΚΧΕ σχετικής του απόφασης που να δηλώνει το ανωτέρω για το τρέχον έτος.Τα γεωχωρικά δεδομένα που διαθέτουν οι υπηρεσίες του ΟΤΑ μου είναι αναλογικά, δεν έχει ελεγχθεί η ποιότητά τους και δεν είναι επικαιροποιημένα. Δεν πρέπει να τα συμπληρώσω στον Κατάλογο λοιπόν. Σωστά;Λάθος. Ο Ν. 3882/2010 προβλέπει ρητά την καταγραφή όλων των γεωχωρικών δεδομένων, ανεξάρτητα από την ποιότητα, την ακρίβεια, την παλαιότητα ή τη μορφή τους (αναλογικά ή ψηφιακά). Επίσης, η καταγραφή αφορά όχι μόνο τα γεωχωρικά δεδομένα που περιέχουν άμεσα γεωπληροφορία, αλλά και εκείνα στα οποία περιέχεται γεωπληροφορία με έμμεσο τρόπο. Τέλος, δεν εξαιρούνται από την καταγραφή τα σύνολα δεδομένων που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

 

Ο σκοπός αυτής της πρώτης καταγραφής είναι ο εντοπισμός του διαθέσιμου υλικού αλλά και των ελλείψεων σε γεωπληροφορία. Η, όσο το δυνατόν, πληρέστερη εικόνα της κατάστασης στη δημόσια διοίκηση, θα οδηγήσει στη λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίζονται εδώ και χρόνια.

 Τα δεδομένα, για τα οποία συμπληρώνω τον Κατάλογο πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή στο geodata.gov.gr ή στο site του φορέα μου;


Όχι. Η συμπλήρωση του Καταλόγου και η ανάρτηση των ίδιων των δεδομένων στο geodata.gov.gr ή σε οποιοδήποτε άλλο ανάλογο μέσο, είναι δύο διαφορετικές δράσεις.

Στον Κατάλογο καταγράφεται πληροφορία για όλα τα σύνολα δεδομένων που διαχειρίζεται μία Δημόσια Αρχή, ακόμη και εκείνων που δεν είναι σε ψηφιακή μορφή ή υπάρχουν περιορισμοί για την χρήση τους και την πρόσβαση του κοινού. Δηλαδή, καταγράφουμε στον Κατάλογο όλα τα δεδομένα, ακόμα και εκείνα που δεν είναι δυνατό να αναρτηθούν σε κάποια γεωπύλη.Πρέπει να συμπληρώσω τον Κατάλογο και για τα γεωχωρικά δεδομένα και τις υπηρεσίες για τα οποία ισχύουν περιορισμοί στην πρόσβαση του κοινού ή συγκεκριμένοι όροι για τη χρήση τους;


Ναι. Στον Κατάλογο συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα σύνολα δεδομένων, ανεξάρτητα από τους όποιους περιορισμούς μπορεί να έχουν τεθεί για την πρόσβαση και τη χρήση των δεδομένων.

Όπως θα δείτε, υπάρχουν κατάλληλα πεδία του Καταλόγου, όπου αναγράφονται οι περιορισμοί που μπορεί να ισχύουν για τη χρήση των δεδομένων ή για την πρόσβαση του κοινού (πεδία Α.1.29 έως Α.1.35).

 


Πώς θα διαπιστώσω αν ένα σύνολο δεδομένων έχει ακολουθήσει τις προδιαγραφές που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE;


Σε περίπτωση που το σύνολο δεδομένων ή η υπηρεσία, δημιουργήθηκε πριν τη δημοσίευση των προδιαγραφών της Οδηγίας INSPIRE, τότε κατά πάσα πιθανότητα δεν πληρούνται οι προδιαγραφές της Οδηγίας, εκτός και εάν έχουν συμπεριληφθεί στη σύμβαση του έργου, τα σχέδια των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται εξέταση των δεδομένων σε σχέση με τις προδιαγραφές της Οδηγίας για να διαπιστωθεί εάν πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις συμμόρφωσης.

 

Αν κατά τη δημιουργία του πόρου, στις προδιαγραφές που περιέχονται στη σύμβαση, έχουν συμπεριληφθεί και οι προδιαγραφές της οδηγίας INSPIRE και το έργο παρελήφθη ορθώς, τότε δεν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι δεν πληρούνται οι προδιαγραφές. Σε περίπτωση αμφιβολιών, θα πρέπει να ελέγχονται τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που τίθενται στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας.

 

Για να δείτε τους Κανονισμούς που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ όσον αφορά στη διαλειτουργικότητα των συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της INSPIRE (http://inspire.jrc.ec.europa.eu/).Ο όγκος δουλειάς είναι πολύ μεγάλος και τα χρονικά περιθώρια πολύ στενά. Σε ποιες υπηρεσίες να απευθυνθώ κατ' αρχήν;


Με βάση τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων των μελών ΚΟΣΕ από Δήμους, Περιφέρειες και Απ. Διοικήσεις από όλη την επικράτεια που συμμετείχαν στα ενημερωτικά σεμινάρια του ΟΚΧΕ τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2011, διαμορφώθηκαν πίνακες με τα περισσότερο κοινά γεωχωρικά δεδομένα στις οποίες μπορείτε να εστιάσετε την καταγραφή σας φέτος, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι εδώ.

Μην ξεχνάτε ότι η καταγραφή αυτή επικαιροποιείται ετησίως, οπότε και στην περίπτωση παράλειψης καταγραφής κάποιων δεδομένων ή υπηρεσιών, αυτά μπορούν να συμπληρωθούν αργότερα και να αποσταλούν όταν ζητηθεί από τον ΟΚΧΕ.

 

 


Πώς μπορώ να βρω γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης;


Γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες μπορείτε να αναζητήσετε μέσω των ακόλουθων μέσων:

 

1. Εθνικός Κατάλογος:

Η πρώτη καταγραφή που διεξήγαγε ο ΟΚΧΕ το 2011, οδήγησε στη δημιουργία του Εθνικού Καταλόγου, ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορία για περισσότερα από 1600 σύνολα δεδομένων της κεντρικής διοίκησης. Ο Κατάλογος διατίθεται από το site του ΟΚΧΕ σε δύο εκδόσεις, ανά θεματική κατηγορία και ανά αρμόδιο φορέα, για να διευκολύνονται οι αναζητήσεις.

Στην πρώτη περίπτωση, οι εγγραφές του καταλόγου Α.1 είναι ταξινομημένες ως προς τις τιμές του πεδίου Α.1.36, όπου αναφέρεται ο αρμόδιος φορέας για κάθε σύνολο. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Κατάλογος είναι ταξινομημένος ως προς τις τιμές του πεδίου Α.1.9, όπου αναγράφεται η θεματική κατηγορία κατά INSPIRE στην οποία αντιστοιχεί κάθε σύνολο δεδομένων. Λόγω του ότι κάποια σύνολα αντιστοιχούν σε περισσότερες από μία θεματικές κατηγορίες INSPIRE, ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι για την ταξινόμηση ανά θεματική κατηγορία χρησιμοποιήθηκε η πρώτη τιμή του πεδίου.

Μπορείτε να βρείτε τα αντίστοιχα αρχεία εδώ.

2. geodata.gov.gr:

Πολλά από τα δεδομένα του Καταλόγου είναι ήδη αναρτημένα σε ψηφιακή μορφή στην πύλη geodata.gov.gr. Μπορείτε λοιπόν να έχετε άμεση πρόσβαση σε αυτά που έχουν αναρτηθεί ήδη, είτε μέσω του χάρτη του geodata (http://geodata.gov.gr/maps/), είτε να λάβετε αντίγραφο των ίδιων των αρχείων στον υπολογιστή σας (http://geodata.gov.gr/geodata/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=datasets&Itemid=17).

3. Άλλη πηγή:

Αν γνωρίζετε ότι κάποια Δημόσια Αρχή έχει ένα σύνολο δεδομένων, το οποίο είναι απαραίτητο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας μαζί της. Ο Ν. 3882/2010 έχει εφαρμογή για όλα τα γεωχωρικά δεδομένα, τις υπηρεσίες και τα μεταδεδομένα αυτών και όχι μόνο για αυτά που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής.

 

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στον κατάλογο Α.2 μπορείτε να δείτε περισσότερες από 60 ηλεκτρονικές γεωχωρικές υπηρεσίες που έχουν αναπτύξει και λειτουργούν οι δημόσιες αρχές της κεντρικής διοίκησης.

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2012 09:13