Υπηρεσίες INSPIRE

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΕΓ ΤΗΣ 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Ωραία, αφού δεν υπάρχει πρότυπη εμπορική άδεια γιατί να ακολουθούμε ενιαίες άδειες για τις άλλες περιπτώσεις και να μη βγάζει κάθε δημόσια αρχή και τις υπόλοιπες δικές της ανοικτές άδειες; PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΕΓ ΤΗΣ 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων της υπηρεσίας μου σε άλλο φορέα και στο κοινό είναι υποχρεωτική; Με τι χρέωση τι γίνεται; Μπορώ να χρεώνω άλλες δημόσιες αρχές ή τρίτους για τα δεδομένα;
Πού θα βρούμε τις κατάλληλες άδειες για να διαθέτουμε τα δεδομένα σε άλλες δημόσιες αρχές και σε τρίτους σύμφωνα με το Ν. 3882/2010;
Τι πρέπει να κάνουμε για να συμμορφωθούμε με το νόμο 3882/2010 και την απόφαση της ΕΘΕΓ;
Γιατί είναι υποχρεωτική η διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων με το Ν. 3882/2010 και την απόφαση της ΕΘΕΓ;
Γιατί έχουν συμπεριληφθεί μόνο αυτά τα σύνολα δεδομένων στο Παράρτημα Α της απόφασης της ΕΘΕΓ και όχι και άλλα? Εμείς χρειαζόμαστε να έχουμε πρόσβαση στο Α, στο Β κτλ που δεν υπάρχουν στο παράρτημα Α.
Καταλαβαίνω την ανάγκη για δωρεάν κοινοχρησία μεταξύ των δημοσίων αρχών, αλλά γιατί δίνουμε τα δεδομένα δωρεάν και στους πολίτες;
Πώς εξασφαλίζεις ότι θα σε πληρώσουν για εμπορική χρήση;
Αν δώσουμε τα δεδομένα δωρεάν οι δημόσιες αρχές θα χάσουν έσοδα.
Οι πρότυπες άδειες χρήσης που περιλαμβάνονται στην απόφαση της ΕΘΕΓ επιτρέπουν την αναδιανομή των δεδομένων. Γιατί γίνεται αυτό; Θα πρέπει να τα παίρνουν όλοι από την αρμόδια αρχή για να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ποιότητάς τους και η αποφυγή αλλοιώσεων από κακόβουλους.
Ναι, αλλά με τις άδειες που δίνετε επιτρέπεται και η αναδιανομή των δεδομένων όχι μόνο μεταξύ δημοσίων αρχών αλλά και από τις δημόσιες αρχές προς τρίτους.
Γιατί δεν υπάρχει πρότυπη άδεια και για την εμπορική χρήση;
Ωραία, αφού δεν υπάρχει πρότυπη εμπορική άδεια γιατί να ακολουθούμε ενιαίες άδειες για τις άλλες περιπτώσεις και να μη βγάζει κάθε δημόσια αρχή και τις υπόλοιπες δικές της ανοικτές άδειες;
Στο φορέα μας διαθέτουμε τα δεδομένα μας με διαδικτυακές υπηρεσίες θέασης. Δεν είναι αυτό αρκετό;
Σε ποιόν και με ποιόν τρόπο πρέπει να απευθυνθώ, για να λάβω γεωχωρικά δεδομένα από μια Δημόσια Αρχή;
Εάν μία Δημόσια Αρχή αρνείται αδικαιολόγητα να μου διαθέσει τα γεωχωρικά δεδομένα που διαθέτει, τι συνέπειες θα έχει; Τι μπορώ να κάνω;
Όλες οι Σελίδες


Ωραία, αφού δεν υπάρχει πρότυπη εμπορική άδεια γιατί να ακολουθούμε ενιαίες άδειες για τις άλλες περιπτώσεις και να μη βγάζει κάθε δημόσια αρχή και τις υπόλοιπες δικές της ανοικτές άδειες;

Οι ανοικτές άδειες έχουν ως στόχο τη μέγιστη επαναχρησιμοποίηση της γεωχωρικής πληροφορίας, καθώς και την απευθείας διάθεσή της μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων. Αν οι ανοικτές άδειες δεν είναι τελείως τυποποιημένες και σε πολύ περιορισμένο αριθμό είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε σύνολα πληροφορίας που δεν μπορούν να αναμειχθούν μεταξύ τους.

Ας πάρουμε το ακόλουθο παράδειγμα: έχω ένα χαρτογραφικό υπόβαθρο της Αττικής με άδεια που επιτρέπει στο χρήστη να κάνει προσθήκες σε αυτό, αλλά δεν του επιτρέπει να χρεώσει για το τελικό προϊόν. Επίσης έχω το οδικό δίκτυο του νομού Αττικής το οποίο διατίθεται με άδεια που μου επιτρέπει να κάνω προσθήκες αρκεί το τελικό προϊόν να διατίθεται χωρίς κανέναν περιορισμό. Εάν θέλω να δημιουργήσω ένα σύνθετο προϊόν αποτελούμενο από το χαρτογραφικό υπόβαθρο και το οδικό δίκτυο κάτι τέτοιο είναι νομικά αδύνατο, γιατί η πρώτη άδεια μου επιβάλλει να έχω περιορισμούς ως προς την οικονομική εκμετάλλευση του τελικού προϊόντος ενώ η δεύτερη μου επιβάλλει να μην έχω καθόλου περιορισμούς.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα δημιουργούμε δύο μόνο ανοικτές άδειες που είναι συμβατές με τις πιο διαδεδομένες τυποποιημένες ανοικτές άδειες (Creative Commons) καθώς και με την Ευρωπαϊκή Άδεια μεταδεδομένων και ακολουθεί και τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τις Νομικές Πλευρές τις Δημόσιας Πληροφορίας.


Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 08 Μάιος 2012 09:15