Υπηρεσίες INSPIRE

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΕΓ ΤΗΣ 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Γιατί είναι υποχρεωτική η διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων με το Ν. 3882/2010 και την απόφαση της ΕΘΕΓ; PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΕΓ ΤΗΣ 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων της υπηρεσίας μου σε άλλο φορέα και στο κοινό είναι υποχρεωτική; Με τι χρέωση τι γίνεται; Μπορώ να χρεώνω άλλες δημόσιες αρχές ή τρίτους για τα δεδομένα;
Πού θα βρούμε τις κατάλληλες άδειες για να διαθέτουμε τα δεδομένα σε άλλες δημόσιες αρχές και σε τρίτους σύμφωνα με το Ν. 3882/2010;
Τι πρέπει να κάνουμε για να συμμορφωθούμε με το νόμο 3882/2010 και την απόφαση της ΕΘΕΓ;
Γιατί είναι υποχρεωτική η διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων με το Ν. 3882/2010 και την απόφαση της ΕΘΕΓ;
Γιατί έχουν συμπεριληφθεί μόνο αυτά τα σύνολα δεδομένων στο Παράρτημα Α της απόφασης της ΕΘΕΓ και όχι και άλλα? Εμείς χρειαζόμαστε να έχουμε πρόσβαση στο Α, στο Β κτλ που δεν υπάρχουν στο παράρτημα Α.
Καταλαβαίνω την ανάγκη για δωρεάν κοινοχρησία μεταξύ των δημοσίων αρχών, αλλά γιατί δίνουμε τα δεδομένα δωρεάν και στους πολίτες;
Πώς εξασφαλίζεις ότι θα σε πληρώσουν για εμπορική χρήση;
Αν δώσουμε τα δεδομένα δωρεάν οι δημόσιες αρχές θα χάσουν έσοδα.
Οι πρότυπες άδειες χρήσης που περιλαμβάνονται στην απόφαση της ΕΘΕΓ επιτρέπουν την αναδιανομή των δεδομένων. Γιατί γίνεται αυτό; Θα πρέπει να τα παίρνουν όλοι από την αρμόδια αρχή για να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ποιότητάς τους και η αποφυγή αλλοιώσεων από κακόβουλους.
Ναι, αλλά με τις άδειες που δίνετε επιτρέπεται και η αναδιανομή των δεδομένων όχι μόνο μεταξύ δημοσίων αρχών αλλά και από τις δημόσιες αρχές προς τρίτους.
Γιατί δεν υπάρχει πρότυπη άδεια και για την εμπορική χρήση;
Ωραία, αφού δεν υπάρχει πρότυπη εμπορική άδεια γιατί να ακολουθούμε ενιαίες άδειες για τις άλλες περιπτώσεις και να μη βγάζει κάθε δημόσια αρχή και τις υπόλοιπες δικές της ανοικτές άδειες;
Στο φορέα μας διαθέτουμε τα δεδομένα μας με διαδικτυακές υπηρεσίες θέασης. Δεν είναι αυτό αρκετό;
Σε ποιόν και με ποιόν τρόπο πρέπει να απευθυνθώ, για να λάβω γεωχωρικά δεδομένα από μια Δημόσια Αρχή;
Εάν μία Δημόσια Αρχή αρνείται αδικαιολόγητα να μου διαθέσει τα γεωχωρικά δεδομένα που διαθέτει, τι συνέπειες θα έχει; Τι μπορώ να κάνω;
Όλες οι Σελίδες

Γιατί είναι υποχρεωτική η διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων με το Ν. 3882/2010 και την απόφαση της ΕΘΕΓ;


Ο αποκλεισμός από την πρόσβαση σε δημόσια γεωχωρικά δεδομένα αντιβαίνει την Κοινοτική και την Εθνική Νομοθεσία και είναι ριζικά αντίθετος με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές καλές πρακτικές. Πέραν αυτών, τα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα (όπως και όλα τα δημόσια δεδομένα) είναι πολύτιμοι πόροι που χρειάζονται στο σύνολό τους οι δημόσιες αρχές, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και η ερευνητική κοινότητα για πλήθος δράσεων και δραστηριοτήτων. Για να μπορούν να αξιοποιηθούν, πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμα και επεξεργάσιμα. Αυτή η αυτονόητη προϋπόθεση δεν ίσχυε στην Ελλάδα μέχρι πριν λίγο καιρό.

Το αποτέλεσμα ήταν τα δεδομένα να μένουν εγκλωβισμένα (πολλές φορές και σκοπίμως) εντός των δημοσίων αρχών που τα παρήγαγαν, να αχρηστεύονται και να οικειοποιούνται μόνο από όσους διατηρούν προνομιακή πρόσβαση σε αυτά. Αυτό είναι απαράδεκτο, καθώς οι αναπτυξιακές ανάγκες του κράτους επιβάλλουν την εξασφάλιση της δυνατότητας χρήσης των δεδομένων από οποιαδήποτε δημόσια αρχή τα χρειάζεται. Επίσης, ιδίως για όσα δεδομένα παρήχθησαν στο πλαίσιο των κοινοτικών πλαισίων στήριξης θα έπρεπε και θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν προς όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μη διάθεσή τους συνιστά παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Με το άνοιγμα των δεδομένων επιτυγχάνονται σημαντικότατα οφέλη που αφορούν στην ενίσχυση της καινοτομίας στην αγορά, στην προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη δημόσια διοίκηση, στην τόνωση της αγοράς γεωπληροφορίας και στην αύξηση της παραγωγικότητας των δημοσίων αρχών. Μία εκτενής ανάλυση των αντίστοιχων διεθνών και ευρωπαϊκών καλών πρακτικών αλλά και των ωφελειών που επιτυγχάνονται με την ανοικτή πρόσβαση στα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα, μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο 5 αυτής της εισήγησης του ΟΚΧΕ.


Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 08 Μάιος 2012 09:15