Υπηρεσίες INSPIRE

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΕΓ ΤΗΣ 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Πώς εξασφαλίζεις ότι θα σε πληρώσουν για εμπορική χρήση; PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΕΓ ΤΗΣ 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων της υπηρεσίας μου σε άλλο φορέα και στο κοινό είναι υποχρεωτική; Με τι χρέωση τι γίνεται; Μπορώ να χρεώνω άλλες δημόσιες αρχές ή τρίτους για τα δεδομένα;
Πού θα βρούμε τις κατάλληλες άδειες για να διαθέτουμε τα δεδομένα σε άλλες δημόσιες αρχές και σε τρίτους σύμφωνα με το Ν. 3882/2010;
Τι πρέπει να κάνουμε για να συμμορφωθούμε με το νόμο 3882/2010 και την απόφαση της ΕΘΕΓ;
Γιατί είναι υποχρεωτική η διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων με το Ν. 3882/2010 και την απόφαση της ΕΘΕΓ;
Γιατί έχουν συμπεριληφθεί μόνο αυτά τα σύνολα δεδομένων στο Παράρτημα Α της απόφασης της ΕΘΕΓ και όχι και άλλα? Εμείς χρειαζόμαστε να έχουμε πρόσβαση στο Α, στο Β κτλ που δεν υπάρχουν στο παράρτημα Α.
Καταλαβαίνω την ανάγκη για δωρεάν κοινοχρησία μεταξύ των δημοσίων αρχών, αλλά γιατί δίνουμε τα δεδομένα δωρεάν και στους πολίτες;
Πώς εξασφαλίζεις ότι θα σε πληρώσουν για εμπορική χρήση;
Αν δώσουμε τα δεδομένα δωρεάν οι δημόσιες αρχές θα χάσουν έσοδα.
Οι πρότυπες άδειες χρήσης που περιλαμβάνονται στην απόφαση της ΕΘΕΓ επιτρέπουν την αναδιανομή των δεδομένων. Γιατί γίνεται αυτό; Θα πρέπει να τα παίρνουν όλοι από την αρμόδια αρχή για να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ποιότητάς τους και η αποφυγή αλλοιώσεων από κακόβουλους.
Ναι, αλλά με τις άδειες που δίνετε επιτρέπεται και η αναδιανομή των δεδομένων όχι μόνο μεταξύ δημοσίων αρχών αλλά και από τις δημόσιες αρχές προς τρίτους.
Γιατί δεν υπάρχει πρότυπη άδεια και για την εμπορική χρήση;
Ωραία, αφού δεν υπάρχει πρότυπη εμπορική άδεια γιατί να ακολουθούμε ενιαίες άδειες για τις άλλες περιπτώσεις και να μη βγάζει κάθε δημόσια αρχή και τις υπόλοιπες δικές της ανοικτές άδειες;
Στο φορέα μας διαθέτουμε τα δεδομένα μας με διαδικτυακές υπηρεσίες θέασης. Δεν είναι αυτό αρκετό;
Σε ποιόν και με ποιόν τρόπο πρέπει να απευθυνθώ, για να λάβω γεωχωρικά δεδομένα από μια Δημόσια Αρχή;
Εάν μία Δημόσια Αρχή αρνείται αδικαιολόγητα να μου διαθέσει τα γεωχωρικά δεδομένα που διαθέτει, τι συνέπειες θα έχει; Τι μπορώ να κάνω;
Όλες οι Σελίδες

Πώς εξασφαλίζεις ότι θα σε πληρώσουν για εμπορική χρήση;

Όποιος πάρει τα δεδομένα με ανοικτή άδεια μη εμπορικής χρήσης και μετά τα χρησιμοποιήσει για να παράγει οικονομικό κέρδος παρανομεί και το Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να ακολουθεί τις συνήθεις νόμιμες διαδικασίες. Δηλαδή επιφυλασσόμενο των νομίμων δικαιωμάτων του να ασκήσει αγωγή κατά του παραβάτη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία.

Στην πράξη, εκτός από τις πιο μικρές εταιρείες, οι περισσότερες αγοράζουν τα δεδομένα που χρησιμοποιούν. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές εταιρείες που θέλουν να αγοράσουν γεωχωρικά δεδομένα αλλά δε μπορούν γιατί δεν υπάρχει αδειοδοτικό πλαίσιο. Εξάλλου, στο μέλλον η Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας μπορεί να αποφανθεί ότι εμπορική χρήση αποτελεί η χρήση από εταιρείες που διαθέτουν από ένα ορισμένο αριθμό εργαζομένων και άνω, για να επιδοτήσει έτσι έμμεσα τις μικρότερες εταιρίες και να ενισχύσει την αγορά.

Οι ευρωπαϊκές μελέτες καταδεικνύουν με αναμφισβήτητο και αναντίρρητο τρόπο ότι οι απειροελάχιστες απώλειες από τους δυνητικούς παραβάτες ωχριούν μπροστά στα συντριπτικά οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από τα ανοικτά δεδομένα. Η ανοικτή πρόσβαση θα τονώσει την αγορά, θα ενισχύσει την οικονομία, και θα αυξήσει την οικονομική δραστηριότητα ενισχύοντας το ΑΕΠ και αυξάνοντας τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Τα δεδομένα είναι τα καύσιμα της ψηφιακής οικονομίας και το οξυγόνο της καινοτομίας και πρέπει να είναι προσβάσιμα σε επεξεργάσιμη μορφή από όλους.

Το να απαγορέψουμε τη δωρεάν πρόσβαση στα δεδομένα με το επιχείρημα ότι κάποιοι μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν εμπορικά και να μην πληρώσουν το κράτος, εκτός από το ότι παραβιάζει το νόμο, ουσιαστικά αντιστοιχεί στη λογική του να απαγορεύσουμε την οδήγηση επειδή κάποιος που οδηγεί μπορεί να μην έχει δίπλωμα.


Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 08 Μάιος 2012 09:15