Υπηρεσίες INSPIRE

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΕΓ ΤΗΣ 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Αν δώσουμε τα δεδομένα δωρεάν οι δημόσιες αρχές θα χάσουν έσοδα. PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΕΓ ΤΗΣ 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων της υπηρεσίας μου σε άλλο φορέα και στο κοινό είναι υποχρεωτική; Με τι χρέωση τι γίνεται; Μπορώ να χρεώνω άλλες δημόσιες αρχές ή τρίτους για τα δεδομένα;
Πού θα βρούμε τις κατάλληλες άδειες για να διαθέτουμε τα δεδομένα σε άλλες δημόσιες αρχές και σε τρίτους σύμφωνα με το Ν. 3882/2010;
Τι πρέπει να κάνουμε για να συμμορφωθούμε με το νόμο 3882/2010 και την απόφαση της ΕΘΕΓ;
Γιατί είναι υποχρεωτική η διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων με το Ν. 3882/2010 και την απόφαση της ΕΘΕΓ;
Γιατί έχουν συμπεριληφθεί μόνο αυτά τα σύνολα δεδομένων στο Παράρτημα Α της απόφασης της ΕΘΕΓ και όχι και άλλα? Εμείς χρειαζόμαστε να έχουμε πρόσβαση στο Α, στο Β κτλ που δεν υπάρχουν στο παράρτημα Α.
Καταλαβαίνω την ανάγκη για δωρεάν κοινοχρησία μεταξύ των δημοσίων αρχών, αλλά γιατί δίνουμε τα δεδομένα δωρεάν και στους πολίτες;
Πώς εξασφαλίζεις ότι θα σε πληρώσουν για εμπορική χρήση;
Αν δώσουμε τα δεδομένα δωρεάν οι δημόσιες αρχές θα χάσουν έσοδα.
Οι πρότυπες άδειες χρήσης που περιλαμβάνονται στην απόφαση της ΕΘΕΓ επιτρέπουν την αναδιανομή των δεδομένων. Γιατί γίνεται αυτό; Θα πρέπει να τα παίρνουν όλοι από την αρμόδια αρχή για να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ποιότητάς τους και η αποφυγή αλλοιώσεων από κακόβουλους.
Ναι, αλλά με τις άδειες που δίνετε επιτρέπεται και η αναδιανομή των δεδομένων όχι μόνο μεταξύ δημοσίων αρχών αλλά και από τις δημόσιες αρχές προς τρίτους.
Γιατί δεν υπάρχει πρότυπη άδεια και για την εμπορική χρήση;
Ωραία, αφού δεν υπάρχει πρότυπη εμπορική άδεια γιατί να ακολουθούμε ενιαίες άδειες για τις άλλες περιπτώσεις και να μη βγάζει κάθε δημόσια αρχή και τις υπόλοιπες δικές της ανοικτές άδειες;
Στο φορέα μας διαθέτουμε τα δεδομένα μας με διαδικτυακές υπηρεσίες θέασης. Δεν είναι αυτό αρκετό;
Σε ποιόν και με ποιόν τρόπο πρέπει να απευθυνθώ, για να λάβω γεωχωρικά δεδομένα από μια Δημόσια Αρχή;
Εάν μία Δημόσια Αρχή αρνείται αδικαιολόγητα να μου διαθέσει τα γεωχωρικά δεδομένα που διαθέτει, τι συνέπειες θα έχει; Τι μπορώ να κάνω;
Όλες οι Σελίδες
Αν δώσουμε τα δεδομένα δωρεάν οι δημόσιες αρχές θα χάσουν έσοδα.

Καταρχήν η δωρεάν διάθεση είναι υποχρεωτική (βλ. προηγούμενες απαντήσεις). Κατά δεύτερον σύμφωνα με όλες σχεδόν τις πρόσφατες Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Πρακτικές και μελέτες βεβαιώνεται με θεαματική ομοφωνία το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, τόσο για τις δημόσιες αρχές, όσο και για το κράτος συνολικότερα.

Η αύξηση των χρηστών που προκύπτει από τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης αυξάνει τους εμπορικούς (και μη) χρήστες σε συντριπτικά ποσοστά, οδηγώντας σε αύξηση και των εσόδων των δημοσίων αρχών. Επίσης ανοίγει την αγορά γεωπληροφορίας, ενισχύει την καινοτομία, προωθεί την επιχειρηματικότητα δραστηριότητα και ως αποτέλεσμα επιφέρει πολλαπλάσια οικονομικά οφέλη στο κράτος. Ο σκοπός της παροχής δωρεάν πρόσβασης στη γεωχωρική πληροφορία αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης: μειώνει το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επιτρέπει την είσοδο νέων επιχειρηματιών στην αγορά αυξάνοντας δυνητικά τις θέσεις εργασίας. Η δωρεάν γεωχωρική πληροφορία είναι τόσο σημαντική όσο και η δωρεάν χρήση των δρόμων.


Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 08 Μάιος 2012 09:15