Υπηρεσίες INSPIRE

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΝΕΑ ΕΡΓΑ - Πώς θα εξετάσω τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές έργου, που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE πριν την παραλαβή των παραδοτέων νέων έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της; PDF Εκτύπωση
Ευρετήριο Άρθρου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΝΕΑ ΕΡΓΑ
Ο Ν. 3882/2010 επιβάλει τη δημιουργία γεωχωρικών δεδομένων;
Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω ως Δημόσια Αρχή για να προχωρήσω στην προμήθεια/παραγωγή/επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων και αντίστοιχων υπηρεσιών;
Τι πρέπει να συμπεριλάβω στα τεύχη διακήρυξης νέων έργων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα σε γεωπληροφορία;
Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις μου ως ΚΟΣΕ, όταν μια Δημόσια Αρχή που εκπροσωπώ σκοπεύει να προχωρήσει σε προμήθεια / παραγωγή / επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων και αντίστοιχων υπηρεσιών;
Πριν από τη δημοσίευση προκήρυξης σχετικά με την προμήθεια/παραγωγή/επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων θέλω να στείλω τα σχετικά έγγραφα στον ΟΚΧΕ για έλεγχο.
Πώς θα εξετάσω τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές έργου, που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE πριν την παραλαβή των παραδοτέων νέων έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της;
Όλες οι Σελίδες


Πώς θα εξετάσω τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές έργου, που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE πριν την παραλαβή των παραδοτέων νέων έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της;


Δεν είναι ακόμη διαθέσιμα τα ηλεκτρονικά εργαλεία για την εξέταση συμμόρφωσης δεδομένων και υπηρεσιών με τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE.

Οι Δημόσιες Αρχές παρόλα αυτά, μπορούν να προβλέπουν τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας ή τα σχέδια αυτών. Βεβαιώνουν δε τη συμμόρφωση των παραδοτέων με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE), οι οποίες έχει προβλεφθεί να ακολουθούνται ως συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν για όλες τις προδιαγραφές του κάθε έργου.

Για τα μεταδεδομένα των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και των αντίστοιχων υπηρεσιών, υπάρχει διαθέσιμη ηλεκτρονική εφαρμογή ελέγχου συμμόρφωσης από το INSPIRE Geoportal (INSPIRE Metadata Validator, http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/validator/).

Σχετικά με τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE, δείτε εδώ ή στην επίσημη ιστοσελίδα για την Οδηγία (http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm).

Δείτε επίσης τις απαντήσεις των ερωτήσεων:

 

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω ως Δημόσια Αρχή για να προχωρήσω στην προμήθεια/παραγωγή/επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων και αντίστοιχων υπηρεσιών;

και

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις μου ως ΚΟΣΕ, όταν μια Δημόσια Αρχή που εκπροσωπώ σκοπεύει να προχωρήσει σε προμήθεια/παραγωγή/επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων και αντίστοιχων υπηρεσιών;Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 04 Μάιος 2012 13:22