Υπηρεσίες INSPIRE

Κανονισμοί σε Διαβούλευση

1. Σχέδιο Κανονισμού Εφαρμογής για τις δικτυακές υπηρεσίες τηλεφόρτωσης
Κλείσιμο Διαβούλευσης:
11/12/2009


Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

2. Σχέδιο Κανονισμού Εφαρμογής για τις δικτυακές υπηρεσίες μετασχηματισμού
Κλείσιμο Διαβούλευσης:
11/12/2009


Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

3. Σχέδιο Κανονισμού Εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα των χωρικών δεδομένων και υπηρεσιών του Παραρτήματος Ι
Κλείσιμο Διαβούλευσης:
11/12/2009


Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

4. Μελέτη σκοπιμότητας και κόστους -οφέλους για τον Κανονισμό Εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα των χωρικών δεδομένων και υπηρεσιών του Παραρτήματος Ι
Κλείσιμο Διαβούλευσης:
11/12/2009


Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.