Πρόγραμμα Εκτύπωση

 

Μέσα από αυτήν την ενότητα μπορείτε να ενημερώνεστε για τις διάφορες δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου εφαρμογής του Ν. 3882/2010 του ΟΚΧΕ.

Σε αυτό το σχέδιο προβλέπονται βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροχρόνιες ή διαρκείς δράσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε 3 κύριους άξονες σε αυτήν την σελίδα. Δηλαδή της δράσεις που αφορούν:

  1. την επιμόρφωση, ενημέρωση και κατάρτιση σχετικά με τον νόμο,
  2. τα μεγάλα έργα υποδομής για την δημιουργία της ΕΥΓΕΠ,
  3. υποστηρικτικές δράσεις που υλοποιεί ο ΟΚΧΕ, με σκοπό την προώθηση της εφαρμογής του νόμου και το άνοιγμα των δεδομένων.

 

Έκθεση Προόδου Ανάπτυξης ΕΥΓΕΠ (Μάρτιος 2012)

 

Στην έκθεση προόδου που συνέταξε η Διέυθυνση Γεωπληροφορικής του ΟΚΧΕ, θα βρείτε μια πλήρη ανασκόπηση των δράσεων που έχουν γίνει από την ψήφιση του νόμου 3882/2010 έως και τον Μάρτιο του 2012. Η έκθεση έχει εμπλουτιστεί με στατιστικά στοιχεία και διαγράμματα καθώς και αναλυτικό χρονολογικό πίνακα δράσεων, σε μια προσπάθεια αξιολόγησής τους. Ο ΟΚΧΕ κατέθεσε την έκθεση προς ενημέρωση της ΕΘΕΓ σύμφωνα με τον Ν. 3882/2010.

 


Δείτε επίσης...

 

Δράσεις Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης        

ΕΡΓΑ για την ΕΥΓΕΠ      

Παρουσιάσεις ημερίδων

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2012 10:55