Εθνικός Εκπρόσωπος Εκτύπωση

 

Το άρθρο 22 της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE), ορίζει ότι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) θα υποστηρίζει κατάλληλη Επιτροπή (INSPIRE Committee).

 

 

Όπως περιγράφεται στον επίσημο ιστότοπο της INSPIRE, στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι η υποστήριξη της ΕΕ και η γνωμοδότηση επί των σχεδίων των εκτελεστικών διατάξεων που εκδίδονται σε εφαμογή της Οδηγίας.

 

2012


Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 547/03 (5.7.2012) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΧΕ, η Ελλάδα εκπροσωπείται από την κ. Ελένη Γρηγορίου, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας παρατίθενται παρακάτω:


Ελένη Γρηγορίου

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

Διεύθυνση Γεωπληροφορικής

Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας

Ταχ. Διεύθυνση: Τιμ. Βάσσου 11-13, 11521, Αθήνα

Τηλ: +30 211 10 44 712

Fax: +30 211 10 44 790

email: elgrigoriou[at]okxe.gr, grigoriouelena[at]gmail.com 

 

2010 – 2012


Κωνσταντίνος Α. Νέδας

Δρ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

(Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ με αριθμό 3176- 29/3/2010)

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2012 10:59