Έργα GIS Γ΄ ΚΠΣ Εκτύπωση


Σε αυτήν την σελίδα μπορείτε να βρείτε στοιχεία για έργα δημοσίων φορέων, όπως δήμων, νομαρχιών, και κεντρικών υπηρεσιών που έχουν προκηρυχτεί ή και υλοποιηθεί στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ που αφορούσαν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3882/2010 και της INSPIRE,  σχετικά με την παραγωγή γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών.

 

Δεδομένου ότι η καταγραφή των δεδομένων και υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο, αξίζει να αναζητήσετε μέσα από τον παρακάτω Κατάλογο Έργων για πιθανά δεδομένα και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω ή να επαναχρησιμοποιηθούν.

 

Εάν βρείτε ψάχνοντας στους δικτυακούς τόπους των παραδοτέων των έργων του καταλόγου δεδομένα που σας είναι χρήσιμα, μπορείτε να τα ζητήσετε, επικοινωνώντας απευθείας με τον φορέα ή μέσω του ΚΟΣΕ σας εάν είστε δημόσιος φορέας.

 

 

Για να δείτε των κατάλογο με τα έργα Γ΄ΚΠΣ και τους προϋπολογισμούς τους, Πατήστε εδώ.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 03 Νοέμβριος 2011 14:51