Κατάλογος 2010 Εκτύπωση

 

Ετήσια παρακολούθηση της υλοποίησης της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ του έτους 2010 για το έτος αναφοράς 2009.


Εδώ μπορείτε να δείτε τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης που εντάσσονται θεματικά στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ & ΙΙΙ της Οδηγίας INSPIRE και χρησιμοποιήθηκαν για την ετήσια παρακολούθηση εφαρμογής της Οδηγίας στη χώρα μας η οποία εκπονήθηκε απο τον ΟΚΧΕ με ιδία μέσα και την συνεργασία ομάδων εργασίας απο τα διάφορα υπουργεία.


Για πρόσβαση στο αρχείο του καταλόγου 2010 (έτος αναφοράς 2009), πατήστε εδώ.

 

Για πρόσβαση στην Έκθεση Αναφοράς 2010 (έτος αναφοράς 2009), πατήστε εδώ.

 

Μέχρι την έκδοση του Καταλόγου 2011, οι Δημόσιες Αρχές μπορούσαν να συμβουλεύονται αυτό τον κατάλογο 2010 για να ενημερωθούν για τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων που είναι διαθέσιμα.


Αυτή η πρώτη έκδοση του καταλόγου περιέχει πληροφορία για τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και τις υπηρεσίες, η οποία είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό δεικτών συμμόρφωσης και εφαρμογής της Οδηγίας INSPIRE σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 2007/442/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής.

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 30 Μάιος 2012 09:33