Δράσεις Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Εκτύπωση

 

Σε αυτήν την σελίδα θα βρείτε το πρόγραμμα και ανακοινώσεις σχετικά με προγράμματα και ημερίδες για την ενημέρωση και επιμόρφωση σχετικά με τον Ν.3882/2010, καθώς και υλικό, όπως παρουσιάσεις από προηγούμενα προγράμματα.

  

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011

Ημερίδες κατάρτισης για μέλη ΚΟΣΕ των Δήμων, Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων


Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλάγής (ΥΠΕΚΑ) και τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε),  διοργανώνει 14 ημερίδες στις περιφέρειες της χώρας με στόχο την ενημέρωση και κατάρτηση των μελών των Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε) για τις νέες δυνατότητες αλλά και τις υποχρεώσεις που αππορέουν απο το Ν. 2882/2010.

 

Για το πρόγραμμα των ημερίδων και στοιχεία για την δήλωση συμμετοχής, πατήστε εδώ, για να δείτε την Εγκύκλιο του ΙΝ.ΕΠ.

Αλλαγή τόπου και ημερομηνίας διεξαγωγής της ημερίδας για τούς Δήμους του Βόρειου Αιγαίου.

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της ημερίδας για τούς Δήμους της Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

 

 

Δείτε επίσης...

Παρουσίασεις Ημερίδων

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2012 15:18