Έργα για την ΕΥΓΕΠ Εκτύπωση

 

Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός: Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών και Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας

 

Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός: Ψηφιοποίηση Αρχείου Αεροφωτογραφιών ΟΚΧΕ

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012 10:33