Υπουργικές Αποφάσεις Εκτύπωση


Σε αυτήν την σελίδα θα βρείτε συνδέσμους για όλες τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3882/2010 ΦΕΚ 166Α.


 

  • Υπουργικές Αποφάσεις Σχετικές με ΕΘΕΓ:

 

ΥΑ 15044/4-4-11, ΦΕΚ 832/Β/12-5-2011

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ)


ΥΑ 57880/31-12-10

Απόφαση Συγκρότησης σε Σώμα της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ)

 


  • Υπουργικές αποφάσεις σχετικές με ενέργειες των ΚΟΣΕ 


ΥΑ 40055/9-9-11, ΦΕΚ 2147/Β/26-9-2011

Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα "Ανάπτυξη, ενοποίηση και πιστοποίηση δημοτικών διαδικτυακών τόπων".  • Υπουργικές αποφάσεις σχετικές με σύσταση ΚΟΣΕ:


Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Πρώην)

Εδώ θα βρείτε την Απόφαση σύστασης του ΚΟΣΕ.


Υπουργείο Οικονομικών

Εδώ θα βρείτε την Απόφαση σύστασης του ΚΟΣΕ.

Εδώ θα βρείτε την τροποποίηση της Απόφασης σύστασης του ΚΟΣΕ. 

  

Υπουργείο Εξωτερικών

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΚΟΣΕ

  

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Εδώ θα βρείτε την Απόφαση σύστασης των ΚΟΣΕ. 

Εδώ θα βρείτε την απόφαση ορισμού των μελών ΚΟΣΕ του ΓΕΣ. 

Εδώ θα βρείτε την απόφαση ορισμού μελών ΚΟΣΕ του ΥΕΝ.

Εδώ θα βρείτε την απόφαση ορισμού των μελών ΚΟΣΕ της ΕΜΥ.

Εδώ θα βρείτε την απόφαση ορισμού των μελών ΚΟΣΕ του ΓΕΕΘΑ.

  

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΚΟΣΕ

  

Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (Πρώην)

Εδώ θα βρείτε την αρχική Απόφαση σύστασης του ΚΟΣΕ.

Εδώ θα βρείτε την απόφαση επανασύστασης του ΚΟΣΕ.

Εδώ θα βρείτε την τροποποίηση της απόφασης επανασύστασης του ΚΟΣΕ.


Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Εδώ θα βρείτε την Απόφαση σύστασης του ΚΟΣΕ.

 

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Εδώ θα βρείτε την Απόφαση σύστασης ΚΟΣΕ στo Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Εδώ θα βρείτε την Απόφαση σύστασης του ΚΟΣΕ.


Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Εδώ θα βρείτε την Απόφαση σύστασης του ΚΟΣΕ.

 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εδώ θα βρείτε την Απόφαση σύστασης του ΚΟΣΕ.

Εδώ θα βρείτε την τροποποίηση της Απόφασης σύστασης του ΚΟΣΕ.

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Εδώ θα βρείτε την Απόφαση σύστασης του ΚΟΣΕ.

  

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εδώ θα βρείτε την Απόφαση σύστασης του ΚΟΣΕ.

 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Εδώ θα βρείτε την Απόφαση σύστασης του ΚΟΣΕ.

 

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

Εδώ θα βρείτε την Απόφαση σύστασης του ΚΟΣΕ.


Ελληνική Στατιστική Αρχή

Εδώ θα βρείτε την Απόφαση σύστασης του ΚΟΣΕ.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2012 11:03