Εγκύκλιοι Εκτύπωση

 

Σε αυτήν την σελίδα θα βρείτε συνδέσμους για όλες τις σχετικές Εγκυκλίους και έγγραφα, που εκδίδονται για την εφαρμογή του Ν. 3882/2010 ΦΕΚ 166Α.


Εγκύκλιος ΟΚΧΕ (3049/11-4-12), πατήστε εδώ

Ενημέρωση σχετικά με τις υποχρεώσεις των Δημοσίων Αρχών και των ΚΟΣΕ για την εφαρμογή του νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166Α) και την υλοποίηση της ΕΥΓΕΠ

 

Εγκύκλιος ΟΚΧΕ (2118/8-3-12), πατήστε εδώ

Άμεσες ενέργειες για την αποστολή καταλόγων από τα ΚΟΣΕ της κεντρικής διοίκησης στον ΟΚΧΕ και συμπληρωματικές πληροφορίες για τη λειτουργία και τις προβλεπόμενες δράσεις τους.

 

Εγκύκλιος ΟΚΧΕ (1538/15-2-2012), πατήστε εδώ

Παράταση έως τις 15-3-12 της αποστολής Καταλόγων από ΚΟΣΕ των ΟΤΑ στον ΟΚΧΕ και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ΚΟΣΕ.


Εγκύκλιος ΟΚΧΕ (5489/10-11-2011),  πατήστε εδώ

Πληροφορίες για τις νέες υποχρεώσεις κάθε δημόσιας υπηρεσίας - αρχής στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο πλαίσιο του Ν.3882/2010 (ΦΕΚ 166Α).

 

Εγκύκλιος ΟΚΧΕ (2678/764/20-06-2011),  πατήστε εδώ

Επικαιροποιημένες πληροφορίες για τη σύσταση και λειτουργία των ΚΟΣΕ στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο πλαίσιο του Ν.3882/2010 (ΦΕΚ 166Α).

 

Εγκύκλιος ΟΚΧΕ (864/252/28-02-2011), πατήστε εδώ

Διευκρινιστικές πληροφορίες για τη σύσταση και λειτουργία των ΚΟΣΕ στους Δήμους, τις Περιφέρεις και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο πλαίσιο του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166Α).

 

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ 19 (7325/15-02-2011), πατήστε εδώ

Γνωστοποίηση της με αριθμ. 53136/03.12.2010 ΚΥΑ για τον καθορισμό των χρονικών προθεσμιών για τη σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας – Ενημέρωση για το πλαίσιο και το περιεχόμενο της λειτουργίας των ΚΟΣΕ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 11 Απρίλιος 2012 14:34