Διαδικτυακή Πύλη INSPIRE GeoPortal Εκτύπωση

 

Στην Οδηγία 2007/2/ΕΚ, INSPIRE προβλέπεται η ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης μέσω της οποίας κάθε Κράτος Μέλος θα παρέχει πρόσβαση στην Εθνική της Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, καθώς και μέσω των Εθνικών Geoportal όπου έχουν αναπτυχθεί.

Πατώντας τον σύνδεσμό μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο επίσημο Ευρωπαϊκό INSPIRE Geoportal μέσα από τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε και να δείτε δεδομένα και μεταδεδομένα από τα διάφορα Κράτη Μέλη.

Προς το παρόν το Ευρωπαϊκό Geoportal παρέχει πρόσβαση σε ένα περιορισμένο αριθμό υπηρεσιών επισκόπησης και αναζήτησης το οποίο όμως μελλοντικά θα εμπλουτίζεται συνεχώς από τα Κράτη Μέλη.

Πατήστε εδώ, για να επισκεφτείτε το Ευρωπαϊκό INSPIRE Geoportal http://www.inspire-geoportal.eu/index.cfm

Ο Ν. 3882/2010 ΦΕΚ 166Α προβλέπει ότι ΟΚΧΕ θα αναπτύξει την Εθνική Γεωπύλη και γίνονται ήδη ενέργειες για

 την δημιουργία της.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα δράσεων για την ΕΥΓΕΠ.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 03 Νοέμβριος 2011 13:47