Διαμοιρασμός Δεδομένων & Υπηρεσιών Εκτύπωση

 

Η διευκόλυνση και η διασφάλιση της δυνατότητας διαμοιρασμού δεδομένων και υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί κύριο στόχο της Οδηγίας INSPIRE. Για το λόγο αυτό έχει ψηφιστεί σχετικός Κανονισμός Εφαρμογής αλλά και εκδοθεί οδηγίες καλής πρακτικής. Για να παρακολουθήσετε τις εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα, σας προτείνουμε να παρακολουθήστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον ακόλουθο σύνδεσμο Data and Service Sharing

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 03 Νοέμβριος 2011 13:47