Παρακολούθηση και Αναφορές Προόδου Εκτύπωση

 

 

Η παρακολούθηση υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και η αποστολή αναφορών (monitoring and reporting) είναι υποχρεωτική σε κάθε κράτος μέλος και σκοπό έχει να παρέχει σημαντική πληροφορία για την ανάπτυξη της ΕΥΓΕΠ και της INSPIRE. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρώνονται, θα χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σχετικές με την εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE και τη μελλοντική της εξέλιξη.

 

Η Απόφαση 2009/442/ΕΚ, καθορίζει υποχρεωτική την ετήσια καταγραφή των δεδομένων και υπηρεσιών όλων των δημοσίων αρχών του κάθε κράτους μέλους και τον υπολογισμό ειδικών δεικτών που έχουν να κάνουν με το ποσοστό συμμόρφωσης με τις προβλέψεις της Οδηγίας.


Η αναφορά στην ΕΚ εκπονείται κάθε 3ετια.

 

2010

Έκθεση προόδου 2010

Δείκτες παρακολούθησης 2010 (έτος αναφοράς 2009)

 

2011

Δείκτες παρακολούθησης 2011 (έτος αναφοράς 2010)

 

2012

Δείκτες παρακολούθησης 2012 (έτος αναφοράς 2011)

 

2013

Έκθεση προόδου 2013 (έτη αναφοράς 2010-2012)

Δείκτες παρακολούθησης 2013 (έτος αναφοράς 2012)

 

Για να παρακολουθήσετε τις εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα, σας προτείνουμε να παρακολουθήστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον ακόλουθο σύνδεσμο Monitoring and Reporting.

 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 06 Ιούνιος 2013 13:27