Χάρτης Ιστοτόπου Εκτύπωση

  

Αρχική

Θεσμικό Πλαίσιο

Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο για την ΕΥΓΕΠ

Nόμος 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α           

Αιτιολογική Έκθεση 

Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ΚΥΑ

Υπουργικές Αποφάσεις         

Εγκύκλιοι

Προεδρικά Διατάγματα         

Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου

Άλλα

Οδηγία 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) και Εκτελεστικές Διατάξεις   

Ευρωπαϊκός Ιστότοπος INSPIRE        

Διαχρονική εξέλιξη Οδηγίας INSPIRE 

Διαδικτυακή Πύλη INSPIRE-GeoPortal    

Κανόνες Εφαρμογής

Μεταδεδομένα        

Προδιαγραφές Δεδομένων   

Δικτυακές Υπηρεσίες         

Υπηρεσίες Γεωχωρικών Δεδομένων   

Διαμοιρασμός Δεδομένων Και Υπηρεσιών       

Παρακολούθηση και Αναφορές Προόδου

Εθνικός Εκπρόσωπος

Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας

Μέλη και κανονισμός λειτουργίας της ΕΘΕΓ         

Προγράμματα και πρακτικά συνεδριάσεων           

Εισηγήσεις – υλικό της Επιτροπής

Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ)

Οδηγίες και εργαλεία για μέλη ΚΟΣΕ       

ΚΟΣΕ Υπουργείων

ΚΟΣΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης           

ΚΟΣΕ Περιφερειών        

ΚΟΣΕ Δήμων

Δεδομένα - Υπηρεσίες

Κατάλογοι Δεδομένων & Υπηρεσιών        

Κατάλογος 2009      

Κατάλογος 2010

Νέοι Όροι και Προϋποθέσεις για την προμήθεια και παραγωγή δεδομένων   

Έργα GIS Γ΄ ΚΠΣ      

Μεταδεδομένα  

INSPIRE Metadata Editor  

Πρόγραμμα

Δράσεις Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης        

ΕΡΓΑ για την ΕΥΓΕΠ      

Παρουσιάσεις ημερίδων

Νέα

Συχνές Ερωτήσεις

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3882/2010 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ (ΚΟΣΕ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΕΓ ΤΗΣ 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Επικοινωνία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 27 Αύγουστος 2012 10:49